Informasjon for utreisende Fulbright-stipendiater

Nedenfor finner du informasjon om ulike praktiske emner som ofte etterspørres av  Fulbrightere før avreise til USA. Merk at informasjonen ikke er uttømmende og at den ikke nødvendigvis er gjeldende for alle steder i USA. Aktørene/bedriftene som nevnes i temaene nedenfor er tips fra nylig hjemvendte Fulbrightere, ikke fra Fulbright-kontoret.

Før avreise til USA er det Fulbright-kontoret i Oslo som følger deg opp med praktisk informasjon knyttet til visumprosessen og oppholdet. Les derfor godt gjennom “Visumprosessen for Fulbrightere”

Etter ankomst USA er det samarbeidskontoret vårt i USA som overtar ansvaret for deg; Institute of International Education (IIE). IIE administrerer ulike utvekslingsprogram og du får tildelt din egen kontaktperson som følger deg opp under oppholdet. Vedkommende sender deg en e-post rett før avreise til USA med informasjon om hva som må gjøres etter ankomst.

Det finnes ulike Fulbright Chapters i USA som arrangerer diverse sosiale treff og sammenkomster; ta kontakt med dem for å få tilsendt program og oversikt over arrangementene i ‘ditt’ distrikt dersom du ønsker å treffe Fulbrightere fra både USA og resten av verden.

Fulbrighter er et eget nettverk for nåværende og tidligere Fulbrightere fra hele verden.

“I have been thoroughly impressed with the Fulbright program throughout my grant; it provides a unique opportunity for students and researchers to connect with their peers in the U.S., and to me this has been a truly memorable experience”

Kjetil Fallan, Fulbright researcher 2018-19 to UC Davis

Ta kontakt med en Fulbrighter!

Lurer du på hvordan andre Fulbrightere har hatt det i USA? Spør en av disse, som gjerne svarer på spørsmål om å leve/bo i akkurat det området du skal til.

Helseforsikring

Hvor mye eller lite forsikring du skal ha, avgjør du selv – men er det ett sted man bør passe på å være tilstrekkelig forsikret, så er det USA.

Skatt

Norges skatteavtale med USA

Bolig

Generelle tips når det gjelder bolig