Ofte Stilte Spørsmål

Jeg har blitt tildelt stipend fra Fulbright, hva skjer nå?

Våren brukes til å samle inn papirer fra hver stipendiat slik at de kan få utstedt et DS 2019 skjema som gir adgang til å søke om et J1 visum. Det er Fulbrightkontoret i Oslo sitt samarbeidskontor i USA, Institute of International Education (IIE) som utsteder DS 2019 for hver enkelt stipendiat (og eventuelt medfølgende familie). IIE administrerer Fulbrightprogrammet i USA. For mer informasjon om hvilke papirer vi behøver fra deg, se her.

Vertsinstitusjonen min kan også utstede DS 2019, kan jeg få det fra dem i stedet?

Nei. Alle Fulbrightere må få DS 2019 via IIE fordi det er IIE som blir din visumsponsor, ikke vertsinstitusjonen i USA.

Passet mitt går snart ut, kan jeg likevel sende deg kopi av nåværende pass?

Nei. Vi må ha kopi av det passet du kommer til å benytte ved innreise USA. Husk at passet minimum må være gyldig frem til 6 mnder etter sluttdatoen din i USA. Hvis du behøver nytt pass, så søk om dette så raskt som mulig da passkøene ofte blir lange før sommeren.

Kan dere skaffe visum til familien min også?

Ja. Hvis du ønsker, kan vi skaffe DS 2019 skjemaer til medfølgende familie (ektefelle og barn under 21 år), slik at de kan søke om visum. De vil da få utstedt et J2 visum og også være bundet av to-års-regelen. Vi behøver kun passkopi for familiemedlemmer for å skaffe DS 2019 for disse, ikke andre papirer.

Samboere må søke om eget visum, det er kun ektefelle og barn vi kan skaffe DS 2019 skjema for.

Kan jeg ankomme USA når jeg vil, etter at visum er utstedt?

Nei. Du kan ha innreise i USA startdatoen oppført i DS 2019 eller inntil 30 dager før. Du kan imidlertid ikke ankomme USA etter startdatoen i DS 2019 skjemaet, ei heller mer enn 30 dager før denne datoen.

Hva er viktig å huske på etter ankomst USA?

Du må huske å melde din ankomst til IIE innen 10 dager etter startdatoen i DS 2019. Mer  informasjon om hvordan du gjør dette får du direkte fra IIE før du reiser.

Må jeg skatte av stipendet?

I utgansgpunktet er all inntekt, også stipend fra Fulbright, skattepliktig jr. Skatteloven § 5-1. Imidlertid gjør skatteavtalen mellom Norge og USA viktige unntak. For mer informasjon om skatt, se her.

Hvorfor må jeg fylle ut amerikanske skatteskjemaer, jeg skal da ikke skatte noe til USA?

Du skal ikke skattelegges av amerikanske myndigheter men du må likevel fylle inn et par skjemaer til Internal Revenue Service (IRS) fordi du er i USA på et J1 visum. Du får mer informasjon om dette underveis i oppholdet, fra IIE.

Har dere noen tips når det gjelder å finne bolig i USA?

Se egen side om bolig.

Kan jeg reise hjem til Norge på ferie eller kortere opphold når jeg er i USA?

Ja, det kan du. Men du må alltid melde fra til IIE om planlagt opphold utenfor USA. Dette er fordi IIE har visumansvar for deg. Det er begrenset hvor lenge du kan være ute av USA (kontakt IIE om dette) men kortere opphold kan man selvsagt ha.

Hvis jeg reiser ut av USA må jeg ha en reisesignatur på DS 2019 skjemaet mitt, hva er det?

Dette er en signatur i et av feltene på DS 2019 skjemaet. Signaturen er gyldig i 12 måneder (eller kortere dersom du oppholder deg mindre enn 12 måneder i USA), så det er kun ved første reise ut av USA at du behøver den. Ta kontakt med IIE i god tid før reise ut av USA, slik at de får lastet opp et oppdatert DS2019 med reisesignatur, i IIE-portalen.