Bolig

  • Generelle tips når det gjelder bolig; vær tidlig ute – jo nærmere skolestart, jo dyrere og færre boliger tilgjengelig.
  • Anbefalinger fra tidligere Fulbrightere: airbnb, Blueground, 4stay, Sabbatical Homes (boligutleie og boligbytte akademikere imellom).
  • Internasjonalt kontor på campus kan kanskje gi deg tips til leie av bolig i lokalområdet dersom de ikke har boliger tilgjengelig på campus.
  • Om man benytter utleiemegler, så undersøk hva de tar i honorar – det kan variere veldig. Hvis man vil skaffe bolig før man har kommet over og ikke har mulighet til å se boligen før man reiser, kan man høre om utleiemegler kan foreta en virtuell visning. Vær oppmerksom på at i tillegg til leie kommer “Utilities” (strøm, søppeltømming osv.) som kan variere veldig i pris fra sted til sted. Oppsigelsestiden kan også være lang. Mange leilighetskompleks har ett-års kontrakter. Om man leier mindre enn 12 måneder, kan det påløpe ekstra utgifter pr. måned.
  • Få med i leiekontrakten et punkt om når depositum betales tilbake.
  • For de som skal til Boston: Our Home Boston. Nettsiden drives av en boligagent som gir deg kontaktinformasjon til vertsfamilier som leier ut rom.
  • Andre nettsider for å finne bolig: padmapper.com , zillow.com, hotpads.com
  • Vær oppmerksom på at det kan være noen som forsøker leie ut en bolig som ikke finnes. Det beste er å se boligen selv, eller få noen du kjenner godt til å gå på visning for deg. 
  • Leie av møbler – CORT leier ut møbler og finnes flere steder i USA.
  • Innboforsikring; hvis du leier en møblert leilighet bør du sjekke med utleier om de har en innboforsikring (Renters Insurance) som dekker tingene deres. For dine egne ting bør du sjekke om reiseforsikringen din også dekker innbo. ANSAs studentforsikring har innboforsikring inkludert i sin forsikringspakke.

Kilder:

Sluttrapporter fra tidligere Fulbright-stipendiater
Euraxess – Forskningsopphold i USA. Guide i praktiske spørsmål.