Helseforsikring

Hvor mye eller lite forsikring du skal ha, avgjør du selv – men er det et sted man bør passe på å være tilstrekkelig forsikret, så er det USA. Informasjonen nedenfor er ment som en kort veiledning.

NAV

Hovedregelen er at man mister medlemskapet og rettighetene i folketrygden når en arbeider i utlandet, med mindre en regnes som ‘utsendt arbeidstaker’. Kriterier for å kunne regnes som ‘utsendt arbeidstaker’ finnes på NAV sine sider om utsendte arbeidstakere.

Studenter med støtte fra Lånekassen beholder automatisk pliktig medlemskap i folketrygden, se mer informasjon her. Se også EducationUSA sine nettsider om helseforsikring for studier i USA.

HELFO – Helseøkonomiforvaltningen i Norge.

Helfo kan sende deg et brev som bekrefter at du har helserettigheter under ditt opphold i utlandet. Dersom du oppfyller NAV sine krav til ‘utsendt arbeidstaker’ og ønsker tilsendt en slik bekreftelse, kan du sende dokumentasjon fra norsk arbeidsgiver med eksakte datoer for opphold i USA til Helfo. Dokumentasjonen kan sendes digitalt til Helfo via Altinn, se punkt 2 i lenken nedenfor.

For generell informasjon om hvilke helserettigheter man har som utsendt arbeidstaker, se her.

Merk! Fra 12.september 2022 har ikke lenger Norge en særordning for dekning av utgifter til helsehjelp i USA. På Helfo sine nettsider finner du mer informasjon om hva dette betyr for deg som student eller utsendt arbeidstaker til USA.

Tilleggsforsikring

Merk at vertsuniversitetet ditt i USA også kan ha tilbud om forsikring; noen steder er man pliktig å kjøpe den.

Det er visse ting som HELFO ikke dekker; for eksempel evakuering og hjemreise ved sykdom eller død. Det anbefales derfor at det tegnes en privat forsikring i tillegg (reiseforsikring og utvidet syke- og helseforsikring). Det finnes mange tilbydere av forsikring og de kan variere i pris, så sørg for at du kontakter flere for å sammenligne pris og dekning. Sjekk også om de tilbyr dekning av COVID-19 relaterte utgifter. Mange av våre tidligere stipendiater har anbefalt Gouda, ANSA (også for forskere) og Forskerforbundet.

Alle Fulbrightere får i tillegg dekning gjennom ASPE – Accident and Sickness Program for Exchanges. “The ASPE is a self -funded, limited health care benefit plan designed to pay covered medical expenses for eligible Exchange Participants.” For mer informasjon om ASPE, se deres FAQ side her.

%d bloggers like this: