Helseforsikring

Hvor mye eller lite forsikring du skal ha, avgjør du selv – men er det ett sted man bør passe på å være tilstrekkelig forsikret, så er det USA. Informasjonen nedenfor er ment som en kort veiledning.

HELFO – Helseøkonomiforvaltningen i Norge.

Som student i utlandet eller utsendt arbeidstaker kan du få dekket utgifter til helsehjelp i USA gjennom Helfo. Tidligere har Helfo hatt en særordning for dekning av slike helseutgifter. Fra høsten 2022 opphører denne særordningen. Det betyr at du må legge ut for behandling selv og deretter søke refusjon fra Helfo. Se mer informasjon her.

Husk at utgifter til helsehjelp i USA ofte kan bli svært store. Det kan derfor være lurt å kjøpe en egen forsikring i tillegg til helserettighetene du har gjennom Helfo. If, Gouda, ANSA og Forskerforbundet er noen av de som tilbyr forsikringer for USA-opphold men det finnes flere tilbydere så det er viktig at du sammenligner pris og dekning fra hver enkelt. En slik ekstra forsikring er lurt å ha fordi den også dekker visse ting Helfo ikke dekker.

Forsikring fra universitetet i USA

Mange universiteter i USA tilbyr sin egen forsikring. Det er etter hvert også mange universiteter som krever at man kjøper deres forsikring, uansett hvor godt dekket man er fra før. Du må derfor undersøke nøye med universitetet du skal være ved, hvorvidt du er pålagt å kjøpe deres helseforsikring eller ikke.

Noen steder kan man søke om en waiver dersom man kan vise til at man er tilstrekkelig forsikret hjemmefra. Det har imidlertid blitt vanskeligere å få en annen forsikringsavtale godkjent nå som Helfo ikke lenger har en særordning.

Fulbright & ASPE

Alle Fulbrightere får i tillegg dekning gjennom ASPE – Accident and Sickness Program for Exchanges. “The ASPE is a self -funded, limited health care benefit plan designed to pay covered medical expenses for eligible Exchange Participants.” For mer informasjon om ASPE, se deres FAQ side her. ASPE er i seg selv ikke nok; den regnes som en sekundær “helseplan” og man bør ha annen forsikring i tillegg.

%d bloggers like this: