Visumprosessen for Fulbrightere

En av fordelene du har som Fulbright-stipendiat er at du får hjelp i prosessen med å søke J1 visum til USA. I tillegg slipper du å betale visumavgift (alle Fulbrightere, også familiemedlemmer som skal ha J2 visum, er unntatt dette). Det er derfor viktig at du sier fra til vertsinstitusjonen i USA at visum skal utstedes via Fulbright-kontoret.

For å kunne søke visum til USA må hver Fulbrighter (og eventuelt medfølgende familie) ha et DS 2019 skjema. DS 2019 skjemaet utstedes av vårt partnerkontor i USA på bakgrunn av papirene listet nedenfor (punkt 1 – 4). For medfølgende familie behøver vi kun passkopi.

1. Opptaks- eller invitasjonsbrev

For forskere/Scholars (avlagt PhD påkrevd): Invitasjonsbrev med eksakt start- og sluttdato for oppholdet ved institusjonen. Invitasjonsbrevet må bekrefte ‘in-person’ aktivitet: “The participant’s host institution is open for in-person engagement or hybrid (combination online and inperson) learning.”

For PhD studenter som skal ta del av graden i USA/ Visiting Student Researchers: Invitasjonsbrevet må indikere at man er invitert som en ‘pre-doctoral student’, ‘visiting student researcher’ el.l. Formuleringen kan variere fra institusjon til institusjon. Brevet må også inneholde eksakt start- og sluttdato for oppholdet ved institusjonen. Det bør presiseres at man skal forske fulltid men ikke ta kurs & credits (eventuelt bare ‘audit’ kurs – altså følge dem uten å ta credits). Invitasjonsbrevet må bekrefte ‘in-person’ aktivitet: “The participant’s host institution is open for in-person engagement or hybrid (combination online and in-person) learning. Description of research and/or teaching activity to be undertaken during the grant period, noting the status of in-person engagement with the Faculty Host and associated faculty, staff, or students.”

For helgradsstudenter – de som skal ta en hel Mastergrad eller PhD i USA: Opptaksbrevet må inneholde informasjon om hvilket program og grad man er tatt opp til. Hvis eksakt startdato ikke er nevnt i opptaksbrevet, må utskrift med informasjon om startdato fra universitets nettside legges ved.

For delgradsstudenter/Non degree – de som skal ta ett semester eller ett år av graden sin i USA men avlegge selve graden her hjemme:
Opptaksbrevet må inneholde informasjon om hvilket program man er tatt opp til som non-degree student. Det bør presiseres at kurs skal tas på graduate nivå, fulltid.

For samtlige kategorier MERK:

Datoer i invitasjons- eller opptaksbrevet vil utgjøre start- og sluttdato i DS 2019 skjemaet/visumet. Du kan ikke ankomme USA etter startdatoen, men du kan reise inn i landet i inntil 30 dager før datoen (for å finne bolig/ installere seg etc.). Du kan tilsvarende bli igjen 30 dager etter sluttdatoen.

2. Passkopi

Passet må minimum være gyldig frem til 6 mnder etter sluttdatoen din i USA. Dette gjelder også for familiemedlemmer vi eventuelt skal skaffe visum for (J2 visum). Som familiemedlemmer regnes ektefelle og barn. Samboere må søke om visum på egenhånd. Merk at de som reiser på et J2 visum også er bundet av 2-års regelen.

3. Helseskjema

Medical Health Form (lastes ned her) må fylles ut av alle som deltar i et program i regi av U.S. Department of State. Det er kun Fulbright-stipendiaten som skal fylle ut skjemaet, medfølgende familie skal ikke fylle det ut. Merk at skjemaet tidligst kan være utfylt 6 måneder før startdato i USA. Er startdatoen din for eksempel 15.august, kan skjemaet tidligst være signert av lege 15.februar.

Les instruksene nøye. Deler av skjemaet fylles ut av deg, mens resten fylles ut av legen (ta hele skjemaet med til legen). Dersom du ikke har vaksinasjonskortet ditt, kan du muligens få en utskrift via nettsiden «Mine Vaksiner»: http://www.fhi.no/tjenester/mine-vaksiner

Du beholder originalt utfylt skjema selv og sender Fulbright-kontoret en kopi.

4. Oppdatert budsjett med dokumentasjon på inntektskilder 

Et nytt og oppdatert budsjett (lastes ned her) for oppholdet i USA må fylles ut. Alle inntektskilder som oppgis må dokumenteres på engelsk (for eksempel Preliminary statement of Financial support fra Lånekassen, brev fra arbeidsgiver som dokumenterer lønn under USA-oppholdet, brev fra bank el.l.). Utleiekontrakt for bolig kan ikke benyttes som finansieringskilde.

Fulbright krever ikke detaljert regnskap etter endt opphold i USA.

Visumintervju

Når Fulbright-kontoret i Oslo har mottatt et DS 2019 skjema for deg, ber vi deg fylle inn selve visumsøknaden (DS 160). Mer detaljert informasjon om visumintervjuet samt om diplomseremonien i juni ved Det Norske Nobelinstitutt får du fra vårt kontor.

Vi arrangerer også i løpet av våren et eget informasjonsmøte (online) om visumsøknaden, slik at du har anledning til å treffe ansatte fra visumavdelingen ved Den amerikanske ambassaden og stille spørsmål om prosessen.

cropped-teatime-266-of-303.jpg

Norske Fulbright-stipendiater 2019-20. Diplomseremoni ved Det Norske Nobelinstitutt (juni 2019). Diplomene ble utdelt av Forskningsminister Iselin Nybø og Richard Riley, Chargé d’affaires, United States Embassy.

%d bloggers like this: