Visumprosessen og DS2019 skjema for Fulbrightere

Alle Fulbrightere må reise til USA på et J-1 visum. En av fordelene du har som Fulbright-stipendiat er at du får hjelp i prosessen med å søke J1 visum. En annen fordel er at du som Fulbrighter slipper å betale visumavgift & SEVIS avgift (avgift tilknyttet en visumsøknad). Også familiemedlemmer som skal søke J2 visum, er unntatt disse avgiftene.

For å kunne søke visum til USA må hver Fulbrighter (og eventuelt medfølgende familie) ha et DS 2019 skjema. DS 2019 skjemaet utstedes av vårt partnerkontor i USA (IIE) på bakgrunn av papirene listet nedenfor (punkt 1 – 4). For medfølgende familie som skal søke J2 visum behøver vi kun passkopi.

Det er svært viktig at DS2019 blir utstedt av vårt partnerkontor, ikke av vertsuniversitetet ditt i USA. Det er derfor viktig at du informerer vertsinstitusjonen din om akkurat dette.

1. Opptaks- eller invitasjonsbrev

For forskere/Scholars (avlagt PhD påkrevd): Invitasjonsbrev med eksakt start- og sluttdato for oppholdet ved institusjonen. Invitasjonsbrevet må bekrefte ‘in-person’ aktivitet: “The participant’s host institution is open for in-person engagement or hybrid (combination online and inperson) learning.”

For PhD stipendiater (Visiting Student Researchers): Invitasjonsbrevet må indikere at man er invitert som en ‘pre-doctoral student’, ‘visiting student researcher’ el.l. Formuleringen kan variere fra institusjon til institusjon. Brevet må også inneholde eksakt start- og sluttdato for oppholdet ved institusjonen. Det bør presiseres at man skal forske fulltid men ikke ta kurs & credits (eventuelt bare ‘audit’ kurs – altså følge dem uten å ta credits). Invitasjonsbrevet må bekrefte ‘in-person’ aktivitet: “The participant’s host institution is open for in-person engagement or hybrid (combination online and in-person) learning. Description of research and/or teaching activity to be undertaken during the grant period, noting the status of in-person engagement with the Faculty Host and associated faculty, staff, or students.”

For helgradsstudenter – de som skal ta en HEL Mastergrad eller PhD i USA: Opptaksbrevet må inneholde informasjon om hvilket program og grad man er tatt opp til. Hvis eksakt startdato ikke er nevnt i opptaksbrevet, må utskrift med informasjon om startdato fra universitets nettside legges ved.

For delgradsstudenter/Non degree – de som skal ta ett semester eller ett år av graden sin i USA men avlegge selve graden her hjemme:
Opptaksbrevet må inneholde informasjon om hvilket program man er tatt opp til som non-degree student. Det bør presiseres at kurs skal tas på graduate nivå, fulltid.

For samtlige kategorier MERK:

Datoer i invitasjons- eller opptaksbrevet vil utgjøre start- og sluttdato i DS 2019 skjemaet/visumet. Du kan ikke ankomme USA etter startdatoen, men du kan reise inn i landet i inntil 30 dager før datoen eller ankomme USA på startdatoen (for å finne bolig/ installere deg etc.). Du kan tilsvarende bli igjen 30 dager etter sluttdatoen.

2. Passkopi (kopi av informasjonssiden i passet)

Passet må minimum være gyldig frem til 6 mnder etter sluttdatoen din i USA. Dette gjelder også for familiemedlemmer vi eventuelt skal skaffe visum for (J2 visum). Som familiemedlemmer regnes ektefelle og barn. Samboere må søke om visum på egenhånd. Merk at de som reiser på et J2 visum også er bundet av 2-års regelen.

3. Helseskjema

Medical Health Form må fylles ut av alle som deltar i et program i regi av U.S. Department of State. Det er kun Fulbright-stipendiaten som skal fylle ut skjemaet, medfølgende familie skal ikke fylle det ut. Bestill legetime i god tid (det skal blant annet testes for tuberkulose, og dette kan ta tid fordi man ofte må henvises videre) men merk at skjemaet tidligst kan være utfylt 6 måneder før startdato i USA. Er startdatoen din for eksempel 15.august, kan skjemaet tidligst være signert av lege 15.februar.

Les instruksene nøye. Deler av skjemaet fylles ut av deg, mens resten fylles ut av legen (ta hele skjemaet med til legen). Dersom du ikke har vaksinasjonskortet ditt, kan du muligens få en utskrift via nettsiden «Mine Vaksiner»: http://www.fhi.no/tjenester/mine-vaksiner Du beholder originalt utfylt skjema selv og sender Fulbright-kontoret en kopi.

MERK: det kan være egne krav til vaksinering når det gjelder ulike skoler og stater i USA. Undersøk med vertsinstitusjonen din i god tid før avreise hva som som er gjeldende regelverk.

4. Oppdatert budsjett med dokumentasjon på inntektskilder 

Et nytt og oppdatert budsjett (lastes ned her) for oppholdet i USA må fylles ut. Universitetene i USA har ofte informasjon på sine nettsider om hvor mye man må beregne i levekostnader m.m. i løpet av et akademisk år. Dette er et bra utgangspunkt når man skal sette opp budsjettet. Merk imidlertid at du bør ta høyde for kursendringer i valuta og andre uforutsette utgifter som kan dukke opp i løpet av den tiden du skal være i USA.

Alle inntektskilder som oppgis må dokumenteres på engelsk (for eksempel Preliminary statement of Financial support fra Lånekassen, brev fra arbeidsgiver som dokumenterer lønn under USA-oppholdet, brev fra bank el.l.). Alle midler som føres opp som inntekt i budsjettet må være likvide midler (eiendeler som enkelt kan omgjøres til kontanter, f.eks. bankinnskudd, børsnoterte aksjer eller lignende). Utleiekontrakt for bolig kan ikke benyttes som inntekskilde. Her finner du en oversikt fra IIE over hva som godkjennes som finansieringskilder.

Stipendet fra Fulbright utbetales i helhet til kontonummeret du oppgir i budsjettskjemaet tre uker før avreise til USA. Fulbright krever ikke detaljert regnskap etter endt opphold i USA.

Visumsøknad

Når Fulbright-kontoret i Oslo har mottatt et DS 2019 skjema for deg, ber vi deg fylle inn selve visumsøknaden (DS 160). Mer detaljert informasjon om visumsøknaden får du fra Fulbright-kontoret når DS 2019 skjemaet er klart.

Diplomseremoni & mottakelse

Hvert år (i første halvdel av juni) arrangerer vi en høytidelig diplomutdeling og mottakelse. Hver Fulbrighter kan invitere med seg 1-2 gjester. Mer detaljert informasjon, program og påmelding kommer i løpet av våren.

cropped-teatime-266-of-303.jpg

Norske Fulbright-stipendiater 2019-20. Diplomseremoni ved Det Norske Nobelinstitutt (juni 2019). Diplomene ble utdelt av Forskningsminister Iselin Nybø og Richard Riley, Chargé d’affaires, United States Embassy.