Inviter en amerikansk Fulbrighter

Ønsker du besøk av en amerikansk Fulbrighter til din institusjon? Her er tre ordninger du kan benytte deg av:

Fulbright Roving Scholar ordningen sender tre amerikanske lærere på kryss og tvers i Norge  for å holde forelesninger for elever og lærere på ungdoms- og videregående skoler.  Dette er et helt kostnadsfritt tilbud til norske skoler og lærere som et supplement til engelskundervisningen; takket være sjenerøs reisestøtte fra Kunnskapsdepartementet kan «Roving Scholars» tilby sine forelesninger gratis.

I overkant av 200 amerikanske forelesere og forskere fra ulike faglige disipliner deltar i Fulbright Intercountry Lecturing programmet i Europa. Norske institusjoner kan invitere en amerikansk Fulbrighter fra et annet europeisk land gjennom the Fulbright Intercountry Lecturing program

Et tredje alternativ for opphold av kortere varighet (2 – 6 uker), er The Fulbright Specialist Program.  Denne stipendordningen ble opprettet i 2001 og administreres av World Learning, med midler fra U.S. State Department. Programmet formidler besøk av amerikanske spesialister (amerikansk statsborgerskap er påkrevd) til utenlandske vertsinstitusjoner på kortere gjesteopphold. Stipendet er ikke tiltenkt rene forskeropphold, men tar sikte på å fostre utveksling av ideer og  samarbeid om utvikling av pensum, læringsmiljø, og institusjonell planlegging. Man ser også for seg at spesialisten kan holde serier med gjesteforelesninger eller bistå med andre typer kompetanse, avhengig av vertsinstitusjonens ønsker og interesser.  Vertsinstitusjonene kan søke om spesialister innen et bredt utvalg av fagfelt. Se her for liste over godkjente fagfelt. Vertsinstitusjonen sørger kun for kost, losji og evt reiseutgifter innen Norge for spesialisten, mens CIES dekker reise til/fra USA og et daglig honorar for vedkommende.

Det er rullerende søknadsfrist til dette programmet, men vær oppmerksom på at Fulbright-kontoret i Oslo må motta en søknad minimum tre måneder før planlagt startdato på prosjektet. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å søke om en spesialist til din institusjon, eller dersom behøver tilgang til databasen med oversikt over tilgjengelige spesialister.  For detaljert informasjon om programmet se World Learning sine sider.