Studentstipend

Krav og vilkår

Fulbrightstipendet tildeles studenter som ønsker å gjennomføre hel, eller del av, en master- eller doktorgrad i USA. Alle fagfelt. Stipendbeløp: fra NOK 150.000,-  Det forutsettes ved søknadstidspunkt at studiet ikke allerede er påbegynt ved et universitet i USA, og at studiestedet i USA er akkreditert.

Fulbrightstipendet er forbeholdt fulltidsstudier eller forskning i USA. Minimum oppholdstid i USA er ett akademisk år. Unntak:

 • PhD-studenter kan søke om stipend til opphold på minimum 4 måneder.
 • Studenter i et 5-årig lærerutdanningsprogram kan søke om stipend til opphold på minimum 4 måneder i USA. Dette forutsetter at de har fullført minst tre år av graden innen sommeren 2024, og at fagene som tas i USA er på graduate-nivå.

Det er ikke krav om at man er blitt tatt opp ved et amerikansk lærested før man søker om stipend fra Fulbright. Søker er selv ansvarlig for søknadsprosessen og for å sikre opptak til akkreditert lærested i USA.

For det akademiske året 2024/25 var søknadsfristen: 1. oktober 2023. Neste mulighet for å sende inn søknad blir 1.oktober, 2024 for opphold i USA det akademiske året 2025/26. Søknadsinformasjon og lenke til nettsøknad oppdateres i løpet av våren 2024.

Søknadskrav:

 • Norsk statsborgerskap (søkere med både norsk og amerikansk statsborgerskap kan dessverre ikke søke. Dobbelt statsborgerskap norsk/annet land er ikke diskvalifiserende)
 • Fullført bachelorgrad eller tilsvarende senest våren 2024
 • Det er ikke krav om avlagte tester (SAT, TOEFL, GRE, GMAT m.fl.) for å søke om et Fulbrightstipend. Søker er selv ansvarlig for å avlegge de tester som er påkrevd av de amerikanske lærestedene vedkommende søker seg til.
 • Søkere som allerede har påbegynt graden eller studiet de søker stipend til, ved et amerikansk lærested i USA, er diskvalifisert fra å søke.
 • Søkere som ikke tidligere har bodd eller oppholdt seg i USA over en lengre periode kan, under ellers like omstendigheter, bli foretrukket.
 • Søkere innen medisinfag på master- eller doktogradsnivå er kvalifisert til å søke, men kan ikke ha pasientkontakt under oppholdet i USA.
 • Søkere må være tilgjengelig for intervju (alle intervjuer gjennomføres på Zoom)
 • Alle Fulbrightstipendater må reise på et J-1 visum med en “two year rule” klausul. Dette innebærer at man må tilbringe to år i hjemlandet etter endt studie- eller forskningsopphold, før man kan søke om oppholdtillatelse på mer permanent grunnlag i USA. For mer informasjon, se her.

SLIK SØKER DU:

Steg 1: Last ned Søknadsinstrukser

Fulbrights nettsøknad styres via nettportalen Slate, som er felles for alle som søker om Fulbrightstipend verden over. Print ut eller ha instruksene tilgjengelig mens du fyller ut søknadsskjemaet online. Det er ikke alle spørsmål som skal besvares av norske søkere, se mer informasjon på side 8 & 9 i instruksene.

Informasjon om hva som skal med i ‘Study Objective’ og ‘Personal Statement’ finner du her

Steg 2: Fyll ut søknadsskjema på nett: https://apply.iie.org/ffsp2024/

Det anbefales å bruke Google Chrome som støtter Windows, Mac og Linux.

Steg 3: Skaff til veie tre referansebrev

Søker registrerer tre referansepersoner og deres epostadresser i søknadsskjemaet online. Disse får da automatisk tilsendt instrukser om hvordan de fyller ut og laster opp sine referansebrev. Anbefalingsbrev skal være fortrolig og skal derfor ikke sendes via søker. Referansepersonene kan laste opp sine brev uavhengig av om søker har levert sin søknad eller ikke. Referansebrev må være lastet opp innen søknadsfristen.

Steg 4: Last opp følgende dokumenter i søknaden online:

 • Cover Sheet  (budsjett); ferdig utfylt skjema lastes opp under ‘Additional information’ i online søknaden.
 • Eventuelt invitasjonsbrev fra amerikansk vertsinstitusjon (gjelder kun PhD stipendiater som søker om del av graden i USA – Visiting Student Researchers. Det er ikke et krav at invitasjonsbrev skal være klart til søknadsfristen, men vi anbefaler sterkt at det legges ved.)
 • CV (på engelsk)
 • Ordinære kopier av karakterutskrifter på engelsk (alt etter videregående skole)

‘Report on Proficiency in English’ skal ikke fylles inn. Søkeren oppgir i stedet språkkunnskaper under ‘Language Skills’ i søknaden.

Steg 5: Send inn din søknad

Søknaden er komplett når søker har fylt ut nettsøknaden, lastet opp vedlegg nevnt i steg 4, samt registrert tre anbefalere. Merk at det er søkers ansvar at alle referansebrev er innsendt innen søknadsfristen. Ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.

Søker mottar en kvittering når søknaden er levert online. Søker mottar også en melding fra Fulbrightkontoret i Oslo etter søknadsfristens utløp, så fort søknaden er registrert i vårt interne system.

Eventuelle spørsmål i forbindelse med søknaden kan stilles per epost eller på telefon: 90232494.

Merk: Prospective Fulbright participants should be aware that public health conditions, availability of consular services and travel, as well as U.S. institutional operating status and policies may affect their ability to travel to the U.S. and participate in academic programs.

Tidslinje:

1.oktober: søknadsfrist

November: intervju av aktuelle søkere (intervjuene foregår på Zoom).

Desember: valg av stipendiater. Utsending av tildelings- eller avslagsbrev.