Å reise til USA med barn: skole og barnehage

Nedenfor finner du noen tips og råd fra Fulbrightere som har reist til USA med barn i skole- eller barnehagealder.

Camilla Krakstad, Fulbright Forsker 2021-2022, Medical Sciences, Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, og Cancer Program, Broad Institute of Harvard and MIT.

Email: camilla.krakstad@uib.no

Vi bor i Brookline like utenfor Boston og har to tenåringer på offentlig High School. Prosessen med å få barna registrert var mer arbeidskrevende enn jeg forventet. Begynn i god tid med å finne skolen dere ønsker barna skal gå på. Endel kan ordnes fra Norge, inkludert vitnemål, vaksiner, uttalelse fra lærere, men mye må ordnes i USA, som helsesjekk (av barnelege), godkjenning fra helsesøster, godkjenning av papirer som viser at du faktisk bor i skolekretsen, språktester for å finne rett nivå, både engelsk og andre aktuelle språk, møte med veileder for å sette sammen timeplan, endring av timeplan etter test-run osv. 

Fagsammensetning på high school er ulik skole i Norge og for studenter som skal returnere til videregående 2. el 3 klasse er det lurt å ha en plan FØR man snakker med veileder i USA. Det samme gjelder fagnivåene i USA (standard versus Honors level). High school’en mine barn går på er stor (ca 1500 elever), de har ikke friminutt, undervisningen foregår i dedikerte klasserom og elevene kommer til læreren, ikke omvendt som i Norge. De har ikke en klasse de følger og de treffer derfor mange i løpet av dagen. De har færre fag men flere timer i hvert fag og måles både på innleverte lekser, engasjement i timene og prøver. Eksamen i alle fag, også midyear. Det er travelt! Mine ungdommer trives godt men det var mye nytt å bli kjent med fra starten. Vi er glade for å være her et helt skoleår, da har man tid til å bli kjent.

Camilla Grøver Aukrust, Fulbright Visiting Student Researcher 2021-22, Medical Sciences, Harvard University

Email: c.g.aukrust@medisin.uio.no

Jeg reiste til Brookline (rett utenfor Boston) i Massachusetts med to barn (10 og 14 år). Å få barna registrert inn i den amerikanske offentlige skolen krever litt planlegging, og bør startes med i god tid før ankomst USA da det var en del formaliteter som måtte på plass. Det kan virker litt overveldende til å begynne med, men min erfaring er at dersom man følger alle retningslinjer og krav, så går det hele svært knirkefritt.  Det er tross alt et stort privilegium at mine norske barn får gå på skole USA, til tross for at vi kun er her på et kort (4 mnd) forskningsopphold.

Det har vært rørende å oppleve hvor hjelpsomme og inkluderende alle i nabolaget og på skolen har vært for at barna skal trives og ha det bra. Er det noe amerikanere er svært gode på, så er det nettopp å møte nykommere på en varm og inkluderende måte.

Jeg startet på forberedelsene ca. 2-3 måneder før avreise fra Norge. Jeg brukte sjekklisten som var lagt ut på den offentlige skolens hjemmeside i byen jeg skulle flytte til. Det viktigste jeg gjorde før ankomst var å sørge for at barna var tilstrekkelig vaksinert (her er viktig å være ute i god tid, ettersom det er en del vaksinekrav som krever flere doser, og gitte tidsintervaller mellom dosene), registrere en boligadresse (så fort leiekontrakten var i boks), sørge for diverse skjemaer og dokumentasjon som bekreftet at jeg faktisk skulle bo på den amerikanske adressen jeg hadde oppgitt, samt å få karakterkort oversatt til engelsk fra barnas skole (en uttalelse fra lærer for minstemann som ikke har karakterer enda). Det kan også være klokt å tenke over hvilket skoletrinn det er fornuftig å søke barna inn på, ettersom de i USA deler trinnene noe ulikt fra Norge. Min datter på 14 år (som er født i desember), går f.eks. i 9 klasse i Norge, men jeg søkte henne inn i 8. klasse i USA (her skiller de på om barna om er født før/etter september).

Det var en del formaliteter som ikke kunne fullføres fra Norge, og etter ankomst USA, måtte barna vente ca. 10 dager før de var i gang. Dette kan sikkert variere litt, men lurt og ikke satse på at alt ruller og går «som vanlig» de aller første dagene.

Barna får ELE undervisning (English Learner Education), når de andre amerikanske barna har engelsk. Dette faget er til stor hjelp, både sosialt og faglig.

Jeg opplever at vi har blitt tatt imot med svært åpne armer, at barna blir fulgt godt opp og at alt ligger til rette for at vi skal få et strålende opphold her. De trives veldig godt!

Ta kontakt meg på c.g.aukrust@medisin.uio.no dersom det er noe annet jeg kan være til hjelp med.

Erle Refsum, Fulbright Forsker 2021-22, Medical Sciences, Dana-Farber Cancer Institute,
Boston.

Email: erle.refsum@medisin.uio.no

Mitt inntrykk er at man generelt må være tidlig ute med å skaffe barnehageplass, men at det har vært lettere enn vanlig nå pga covid (mange holder altså barna hjemme). Vi sendte mail til de som var mest aktuelle i forhold til beliggenhet. Jeg fikk også hjelp via Dana Farber, de har avtale med firma som har agenter som kan ta kontakt for deg. Visse prioriterer også ansatte ved de ulike institusjonene, det kan lønne seg å sjekke via HR/benefits. 

Alle barnehagene må forholde seg til de samme reglene, så de er ganske like mtp hvor mange ansatte per barn og når de kan ta barna ut osv. Vi valgte dermed basert på beliggenhet, tilgjengelighet og magefølelse. De fleste har 30 dagers oppsigelse, så med mindre det er ledig kapasitet så er det vanskelig å si på forhånd akkurat når man får plass. Av agenten ble jeg tipset om å ikke nevne at vi ikke planla å være der permanent, ettersom flere barnehager heller vil prioritere barn som de kan ha gående over tid. To viktige forskjeller sammenlignet med Norge så langt: 1. Lite tilvenning: Man kan såklart hente barnet når man vil, men det er ikke vanlig at foreldrene er i barnehagen slik som i Norge (nå har de også begrunnet det med covid). 2. Pris. Det er dyrt. Vi betalte et depositum, som tilsvarer siste månedens tuition. Flere steder tar de betalt for å ha deg på venteliste. Ellers virker det som at for de minste barna (under 1 år) så er barnehagen veldig tilpasset den enkeltes behov og rutine, mens straks de blir litt større er det mer “schedule”/opplegg i barnehagen med faste aktiviteter osv. 

Vi organiserte ikke så mye på forhånd, men jeg tror det viktigste er å bare begynne å ta kontakt med barnehagene man vurderer. Når man vel har fått en plass får man en liste med ting og tang man må ta med.

Siri Aas Rustad, Fulbright Forsker 2021-22, Political Science, Unversity of Arizona

Email: sirir@prio.org

Før reisen:

*Det er lurt å finne skole så raskt som mulig. Så snart man vet hvor man skal bo bør man finne den lokale skolen og søke om plass. Om man ikke enda har fått et sted å bo, men vet hvilket område man ser for seg, går det an å søke skole. Både på Middle school og High school får man ofte velge noen fag, og det kan være greit å gjør dette så raskt som mulig (da er det større sannsynlighet for å få de fagene man har lyst på).

*Hver skole er individuelt finansiert, så tilbudet i forholdt til teknisk utstyr, klubber og sport kan variere stort. Det kan derfor være lurt å sjekke skolene før man bestemmer seg for hvilken skolekrets man vil bo i. Men vår erfaring med amerikansk offentligskole er veldig bra, og har ikke tenkt at det er nødvendig med privat skole.

*Det vil sannsynligvis også være forventet (men ikke påkrevd) at man tar med seg en del utstyr som til klasserommet ved skolestart. Man får da en liste over ting som man skal kjøpe inn.

*Vi var også i kontakt med skolen til vår ungdomsskole elev (high school) for å finne riktig nivå på matte og naturfag slik at det passet med hva de har lært i Norge (vi sendte norsk læreplan som var oversatt til engelsk til skolen så de kunne vurdere nivået). Kan også være lurt å sjekke hvilke fremmedspråk skolen tilbyr.

*Sjekk med skolen hvilke vaksiner som er påkrevd, det er ofte andre enn her i Norge (for eksempel vannkoppvaksine; da kan man også vise til blodprøver som viser at barna har hatt vannkopper), andre vaksiner som Hepatitt A/B er en serie med vaksiner over tid så det kan være lurt å komme i gang tidlig.

*Planlegg å ankomme i litt god tid før skolen begynner. Skolestart variere med opp til en mnd i ulike deler av landet, så sjekk dette tidlig så dere ikke blir overrasket av tidlig skolestart.

*Vær også oppmerksom på at de fleste steder i USA bruker man 1. september som «cut off» på skolestart, og ikke 1. januar slik som i Norge. Dvs er barnet født etter 1. september går de sammen med barn som er født året etter (ett klassetrinn under det de ville i Norge).

Når man kommer:

*Sjekk om skolen har et «Jump start program» så barna kan bli kjent med skolen før skoleoppstart

*Dersom skolen har uniform er det lurt å få det på plass så raskt som mulig (har en tendens til å bli utsolgt rett før skolestart)

*De første månedene kan bli ganske tøffe, men selvsagt litt forskjellig fra barn til barn. Alt er nytt både språk og sosialt. Spesielt for barn på middle school og high school kan det være tøft fordi de ikke har én klasse å forholde seg til, men møter mange nye barn hver time. Det viktigste er å finne én medelev eller en gruppe man kan spise lunch sammen med. Lunchen kan ofte føles som deg tyngste perioden i løpet av dagen å ikke kjenne noen. Vår erfaring er at det å delta enten i en skoleidrett eller andre skoleklubber er en veldig fin måte å bli kjent med noen på. En del skoleidretter har try-outs, men ikke alle. Alle våre tre barn har vært med på skoleidrett (i idretter de ikke hadde mye erfaring) og har hatt stor glede av det. Vår mellomste er også med i Student Council og synes det er veldig gøy

*Et tips er å oppfordre barna til å «si ja» til tilbud om å være med på ulike ting. Dette kan være ganske tøft i begynnelsen, men er en veldig god måte å få seg venner. Siden oppholdet er relativt kort (selv om det er et år), er det lurt å jobbe med dette helt fra starten.

*Det er også mulig å delta på idrett utenfor skolen. Vår yngste spiller fotball på et klubblag. Men det er greit å være klar over at amerikansk barneidrett er mye mer konkurransedrevet enn i Norge, og det er mye tidligere inndeling i første og andre lag og topping av lag. Avhengig av klubbens ambisjoner, så kreves det ganske mye av unge spiller, så det er lurte å tenke igjennom hva man tenker passer for sitt barn. Det å være med på et klubblag med ambisjoner gir masse muligheter, men tar også en del tid og kan koste en del.

*I USA starter man med karakteren på middle school, dvs på 6. trinn, og elevene måles konstant og alt karaktersettes. Det kan bli en ganske tøff overgang for norske barn. Kombinasjon med karakterer og nytt språk kan gi en ganske stor arbeidsmengde, og kan bli ganske slitsomt for barn som strever etter god karakteren.