Alumni Association Board

Styret ble konstituert 19. juni 2019 og består av syv medlemmer og to varamedlemmer.

Styrets leder

Maren Falch Lindberg, UC San Francisco, 2014-15
Maren Falch Lindberg var Fulbright-stipendiat ved University of California, San Francisco, School of Nursing i 2014-2015. Hun har en doktorgrad i sykepleievitenskap, og er i dag fagutviklingssykepleier og postdoktor ved kirurgisk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus og ved avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. Lindberg har vært styremedlem siden 2016.

Styremedlemmer

Shai André Divon, American University, 2016-17
Shai André Divon var Fulbright Scholar ved School of International Service, American University, Washington DC i 2016. Han har en mastergrad i arkeologi fra Tel Aviv University, en mastergrad i internasjonale miljøstudier fra NMBU og PhD i Internasjonale miljø- og utviklingsstudier fra NMBU. Divon er instituttleder på Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) og førsteamanuensis i global sikkerhet, demokrati og rettigheter, ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU. Han forsker på internasjonal utviklingspolitikk. Divon har vært styremedlem siden 2019.

Sudan Prasad Neupane, UNC Chapel Hill, 2018 – 19
Sudan Prasad Neupane var Fulbright Scholar ved Bowles Center for Alcohol Studies, University of North Carolina at Chapel Hill i 2018 – 2019. Han er utdannet lege og har en mastergrad i internasjonale helse og PhD i psykonevroimmunologi og rus- og avhengighetsmedisin fra UiO. Neupane forsker på nevroimmunologiske mekanismer bak komorbide psykiske og somatiske lidelser ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, UiO og ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter – Rogaland. Han har vært styremedlem siden 2019.

Kajsa Møllersen, UNC Chapel Hill 2018-19
Kajsa Møllersen var Fulbright Scholar ved Lineberger Comprehensive Cancer Center, University of North Carolina at Chapel Hill i 2018-2019. Hun har mastergrad og doktorgrad i statistikk, og forsker på utvikling og evaluering av statistiske metoder for billedanalyse og maskinlæring, anvendt på kreftforskning. Hun er ansatt som førsteamanuensis i biostatistikk ved UiT –Norges arktiske universitet og har vært styremedlem siden våren 2021.

Feroz Mehmood Shah, Johns Hopkins University, 2016-17
Feroz Mehmood Shah var Fulbright-stipendiat ved Johns Hopkins University i 2016-2017. Han har en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo, og jobber i dag som førsteamanuensis ved USN. Shah har vært styremedlem siden 2018.

Stine Harstad, Duke University, 2018-19
Stine Harstad var Fulbright-stipendiat ved Duke University, Durham, North Carolina i 2018-2019. Hun er utdannet klinisk sosionom og har mastergrad i Crime, Law and Society ved University of Manchester, UK. PhD kandidat i psykologi om terapeutfaktorer og allianse i arbeidet med barn og unge med angstlidelser. Harstad jobber ved Nic Waals Institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, R-BUP Øst og Sør og OsloMet.   Hun har vært styremedlem siden 2020.

Kjersti Misje Østbakken, UC Berkeley, 2019-20
Kjersti Misje Østbakken var Fulbright-stipendiat ved UC Berkeley i 2019-20. Hun har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Hun er empirisk arbeidsmarkedsøkonom og forsker på sysselsetting, lønns- og karriereutvikling for ulike grupper av arbeidstakere og likestilling arbeidslivet. Østbakken jobber som forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning og har vært styremedlem siden våren 2021.

Varamedlem

Nathalie Holme, University of North Texas, 2019–20
Nathalie Holme var Fulbright-stipendiat ved University of North Texas Health Science Center i Fort Worth, Texas i 2019-2020. Hun er utdannet lege ved Universitetet i Oslo, og tar for tiden PhD i human sirkulasjonsfysiologi ved Institutt for medisinske basalfag ved UiO. Holme har vært styremedlem siden 2020..

%d bloggers like this: