Alumni Association Board

Styret ble konstituert 18. juni 2016 og består av syv medlemmer og to varamedlemmer.

Styrets leder

Bjørn Erik Mørk, University of California Berkeley, 2012-13
Bjørn Erik Mørk var Fulbright Scholar ved Berkeley’s Sociology Department i 2012-2013. Han er førsteamanuensis og programansvarlig for Executive utdanningen til UiO innen IT, organisasjon og ledelse, samt Associate Fellow ved Warwich Business School. I sin forskning gjør praksisbaserte studier av tverrfaglig samarbeid, læring, endring og innovasjon i helsevesenet. Han har vært styremedlem i FAAN siden 2014.

Styremedlemmer

Thomas Børstad, University of Minnesota, 2009-2010
Thomas Børstad var Fulbright student ved University of Minnesota i 2009/2010, hvor han studerte medisinsk teknologi. Han har en mastergrad i teknisk kybernetikk fra NTNU, og jobber i dag som forskningssjef hos Elliptic Labs i Oslo. Børstad har vært styremedlem i FAAN siden 2013.

Silje Gamstøbakk, Georgetown University, 2015-2016
Silje Gamstøbakk er avdelingsdirektør i Finansavdelingen i Finansdepartementet, og sitter i styret for den Nordiske Investeringsbanken (NIB). Hun er utdannet siviløkonom fra NHH i 2002, og avsluttet våren 2016 graden Master of Policy Management ved Georgetown Univeristy i Washington DC.

Vibeke Grøver, Harvard University, 2013-14
Vibeke Grøver var Fulbright Scolar ved Harvard University, Graduate School of Education i 2002-2003, og ved University of California Berkeley, Graduate School of Education i 2013. Hun er professor i pedagogikk ved UIO og har vært styremedlem i FAAN siden 2015.

Minda Holm, George Washington University, 2014-15
Minda Holm var Fulbright-stipendiat ved Elliot School of International Affairs i 2015. Hun er juniorforsker I Forskningsgruppen for Utenrikspolitikk og Diplomati ved Norsk Utenrikspolitisk institutt (NUPI), og har vært styremedlem i FAAN siden 2015.

Maren Falch Lindberg, UC San Francisco, 2014-2015
Maren Falch Lindberg var Fulbright-stipendiat ved University of California, San Francisco, School of Nursing i 2014-2015. Hun har fra før en mastergrad i klinisk helsearbeid fra HIBU. Lindberg er i dag fagutviklingssykepleier ved kirurgisk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus og er doktorgradsstudent ved UIO.

Solveig Birgitte Moe, University of Houston, 2015-2016
Solveig Birgitte Moe er jurist og studerte et år på University of Houston i Texas. Hun tok en LLM grad i internasjonal rett med særlig fokus på menneskerettigheter, internasjonal strafferett og komparativ rett. Hun arbeider nå som seniorrådgiver ved Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker.

Varamedlemmer

Jarle Breivik, University of Pennsylvania, 2013-2014
Jarle Breivik var Fulbright Scholar ved University of Pennsylvania, School of Medicine og Graduate School of Education i 2012-14 hvor han studerte Higher Education Management. Han er utdannet lege og er i dag professor og utdanningsleder ved Institutt for Medisinske Basalfag ved Medisinsk Fakultet, UIO. Han forsker på Cancer Communication og er spesielt opptatt av hvordan vi som samfunn og enkeltmennesker forstår og forholder oss til kreftproblematikken.

Ragnhild Grønning, George Washington University, 2015-2016
Ragnhild Grønning var Fulbright student ved George Washington University’s Elliott School of International Affairs i 2014-2015. Her tok hun en master i International Affairs med fokus på internasjonale organisasjoner og internasjonal rett. Hun jobber nå som journalist i High North News og som Research associate i The Arctic Institute.