Alumni Association Board

Styret ble konstituert 19. juni 2019 og består av syv medlemmer og to varamedlemmer.

Styrets leder

Maren Falch Lindberg, UC San Francisco, 2014-15
Maren Falch Lindberg var Fulbright-stipendiat ved University of California, San Francisco, School of Nursing i 2014-2015. Hun har fra før en mastergrad i klinisk helsearbeid fra HIBU. Lindberg er i dag fagutviklingssykepleier ved kirurgisk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus og er doktorgradsstudent ved UIO.

Styremedlemmer

Jarle Breivik, University of Pennsylvania, 2013-14
Jarle Breivik var Fulbright Scholar ved University of Pennsylvania, School of Medicine og Graduate School of Education i 2012-14 hvor han studerte Higher Education Management. Han er utdannet lege og er i dag professor og utdanningsleder ved Institutt for Medisinske Basalfag ved Medisinsk Fakultet, UIO. Han forsker på Cancer Communication og er spesielt opptatt av hvordan vi som samfunn og enkeltmennesker forstår og forholder oss til kreftproblematikken.

Shai André Divon, American University, 2016-17
Shai André Divon var Fulbright Scholar ved School of International Service, American University, Washington DC i 2016. Han har en mastergrad i Arkeologi fra Tel Aviv University, en mastergrad i Internasjonale Miljø Studier fra NMBU og PhD i Internasjonale miljø og utvikling studier fra NMBU. Divon er Instituttleder på institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric), fakultet for landskap og samfunn, NMBU, og han forsker på internasjonale utviklingspolitikk.

Kyrre Glette, California Institute of Technology, 2012-13
Kyrre Glette var Fulbright Scholar ved NASA Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena i 2012.Han har en mastergrad i datateknikk fra NTNU og ph.d. i informatikk fra UIO. Glette er førsteamanuensis og forsker på robotikk og intelligente systemer ved Institutt for informatikk og RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion, UIO.

Feroz Mehmood Shah, Johns Hopkins University, 2016-17
Feroz Mehmood Shah var Fulbright-stipendiat ved Johns Hopkins University i 2016-17. Han har en ph.d i filosofi fra UiO, og jobber i dag som postdoc hos UiO. Shah har vært styremedlem i FAAN siden 2018.

Ingrid Dobloug Roede, 2017-18
Ingrid Dobloug Roede var Fulbright-stipendiat ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i 2017-2019, hvor hun tok en mastergrad i arkitekturteori, -historie og -kritikk. Roede har en mastergrad i arkitektur fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (AHO), er i dag arkitekt ved Transborder Studio og skal undervise i kulturminnebevaring og transformasjon ved AHO.

Sudan Prasad Neupane, UNC Chapel Hill, 2018 – 19
Sudan Prasad Neupane var Fulbright Scholar ved Bowles Center for Alcohol Studies, University of North Carolina at Chapel Hill i 2018 – 2019. Han er utdannet lege og har en mastergrad i internasjonale helse og PhD i psykonevroimmunologi fra UiO. Sudan forsker på immunologiske signaler i komorbide psykiske lidelser ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet.

Varamedlemmer

Minda Holm, George Washington University, 2014-15
Minda Holm var Fulbright-stipendiat ved Elliot School of International Affairs i 2015, hvor hun tok en Master of International Studies etter ett år først ved London School of Economics (LSE). Hun er forsker i Forskningsgruppen for global styring og diplomati ved Norsk Utenrikspolitisk institutt (NUPI), doktorgradsstipendiat ved Universitetet i København og ved Dansk Institutt for Internasjonale Studier (DIIS). Hun er også medredaktør for Tidsskriftet Internasjonal Politikk, og har vært styremedlem i FAAN siden 2015.

%d bloggers like this: