Alumni Association Board

Styret ble konstituert 9. juni 2022.

Styrets leder

Stine Harstad, Duke University, 2018-19
Stine Harstad var Fulbright-stipendiat ved Duke University, Durham, North Carolina i 2018-2019. Hun er utdannet klinisk sosionom og har mastergrad i Crime, Law and Society ved University of Manchester, UK. PhD kandidat i psykologi om terapeutfaktorer og allianse i arbeidet med barn og unge med angstlidelser. Harstad jobber ved Nic Waals Institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, R-BUP Øst og Sør og OsloMet.   Hun har vært styremedlem siden 2020.

Styremedlemmer

Shai André Divon, American University, 2016-17
Shai André Divon var Fulbright Scholar ved School of International Service, American University, Washington DC i 2016. Han har en mastergrad i arkeologi fra Tel Aviv University, en mastergrad i internasjonale miljøstudier fra NMBU og PhD i Internasjonale miljø- og utviklingsstudier fra NMBU. Divon er instituttleder på Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) og førsteamanuensis i global sikkerhet, demokrati og rettigheter, ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU. Han forsker på internasjonal utviklingspolitikk. Divon har vært styremedlem siden 2019.

Sudan Prasad Neupane, UNC Chapel Hill, 2018–19
Sudan Prasad Neupane var Fulbright Scholar ved Bowles Center for Alcohol Studies, University of North Carolina at Chapel Hill i 2018 – 2019. Han er utdannet lege og har en mastergrad i internasjonale helse og PhD i psykonevroimmunologi og rus- og avhengighetsmedisin fra UiO. Neupane forsker på nevroimmunologiske mekanismer som forbinder psykiske og somatiske lidelser ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, UiO og ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter – Rogaland. Han har vært styremedlem siden 2019.

Eirik Andreas Sandaker, American Film Institute, 2011-13
Eirik Andreas Sandaker var Fulbright stipendiat ved The American Film Institute i Los Angeles, California i 2011 – 2013.
Han er utdannet med en Bachelor i TV regi/dokumentarfilm ved Høgskolen i Innlandet, og Master in Fine Arts ved American Film Institute der han fordypet seg i filmklipp. Han frilanser som klipper på TV og dokumentarfilm prosjekter, og har klippet serier som
Mesternes Mester, Datoen, dramaseriene Klassen og Russebussen, samt mange andre serier. Han jobber for tiden med å utvikle dokumentarfilmen om den amerikanske filmkomponisten James Horner, en av filmhistoriens største komponister kjent for bl.a. storfilmene Avatar, Titanic, Braveheart og Aliens. Eirik har vært styremedlem siden oktober 2022.

Sam (Samuel) Subbey, Cornell University, 2017-18
Sam Subbey var Fulbright-stipendiat ved Cornell University, Ithaca, New York i 2017-2018. Han har matematisk bakgrunn (PhD fra UiB). Subbey er senior forsker ved Havforskningsinstituttet (Bergen) og Professor II ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). Hans arbeid har særlig fokus på bruk av matematiske modeller til å forstå fysiske og biologiske fenomener. Han har vært styremedlem siden 2022.

Imac Zambrana, Harvard University, 2017-18
Imac Zambrana var Fulbright-stipendiat og gjesteforsker ved Harvard University, Cambridge, Massachusetts i 2017-2018. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for Spesialpedagogikk og har en PhD i utviklingspsykologi fra Universitetet i Oslo. Hun er også Chief Scientific Officer at Nordic Neurotech. Hennes arbeide er særlig fokusert på utvikling og implikasjoner av ferdigheter som språk, kommunikasjon og kognisjon, samt hvordan menneske-miljø interaksjoner kan stimulere læring. Hun har vært styremedlem siden 2022.

Kjersti Misje Østbakken, UC Berkeley, 2019-20
Kjersti Misje Østbakken var Fulbright-stipendiat ved UC Berkeley i 2019-20. Hun har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Hun er empirisk arbeidsmarkedsøkonom og forsker på sysselsetting, lønns- og karriereutvikling for ulike grupper av arbeidstakere og likestilling arbeidslivet. Østbakken jobber som forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning og har vært styremedlem siden våren 2021.

Varamedlem

Kajsa Møllersen, UNC Chapel Hill 2018-19
Kajsa Møllersen var Fulbright Scholar ved Lineberger Comprehensive Cancer Center, University of North Carolina at Chapel Hill i 2018-2019. Hun har mastergrad og doktorgrad i statistikk, og forsker på utvikling og evaluering av statistiske metoder for billedanalyse og maskinlæring, anvendt på kreftforskning. Hun er ansatt som førsteamanuensis i biostatistikk ved UiT –Norges arktiske universitet og har vært styremedlem siden våren 2021.

%d bloggers like this: