Alumni Association Board

Styret ble konstituert 19. juni 2019 og består av syv medlemmer og to varamedlemmer.

Styrets leder

Maren Falch Lindberg, UC San Francisco, 2014-15
Maren Falch Lindberg var Fulbright-stipendiat ved University of California, San Francisco, School of Nursing i 2014-2015. Hun har en doktorgrad i sykepleievitenskap, og er i dag fagutviklingssykepleier og postdoktor ved kirurgisk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus og ved avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo. Lindberg har vært styremedlem siden 2016.

Styremedlemmer

Shai André Divon, American University, 2016-17
Shai André Divon var Fulbright Scholar ved School of International Service, American University, Washington DC i 2016. Han har en mastergrad i arkeologi fra Tel Aviv University, en mastergrad i internasjonale miljøstudier fra NMBU og PhD i Internasjonale miljø- og utviklingsstudier fra NMBU. Divon er instituttleder på Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) og førsteamanuensis i global sikkerhet, demokrati og rettigheter, ved Fakultet for landskap og samfunn, NMBU. Han forsker på internasjonal utviklingspolitikk. Divon har vært styremedlem siden 2019.

Sudan Prasad Neupane, UNC Chapel Hill, 2018 – 19
Sudan Prasad Neupane var Fulbright Scholar ved Bowles Center for Alcohol Studies, University of North Carolina at Chapel Hill i 2018 – 2019. Han er utdannet lege og har en mastergrad i internasjonale helse og PhD i psykonevroimmunologi og rus- og avhengighetsmedisin fra UiO. Neupane forsker på nevroimmunologiske mekanismer bak komorbide psykiske og somatiske lidelser ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, UiO og ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter – Rogaland. Han har vært styremedlem siden 2019.

Ingrid Dobloug Roede, Massachusetts Institute of Technology 2017-18
Ingrid Dobloug Roede var Fulbright-stipendiat ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i 2017-2019, hvor hun tok en mastergrad i arkitekturteori, – historie og -kritikk. Roede har en mastergrad i arkitektur fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo (AHO), er i dag arkitekt ved Transborder Studio og skal undervise i kulturminnebevaring og transformasjon ved AHO. Hun har vært styremedlem siden 2019.

Feroz Mehmood Shah, Johns Hopkins University, 2016-17
Feroz Mehmood Shah var Fulbright-stipendiat ved Johns Hopkins University i 2016-2017. Han har en doktorgrad i filosofi fra Universitetet i Oslo, og jobber i dag som førsteamanuensis ved USN. Shah har vært styremedlem siden 2018.

Stine Harstad, Duke University, 2018-19
Stine Harstad var Fulbright-stipendiat ved Duke University, Durham, North Carolina i 2018-2019. Hun er utdannet klinisk sosionom og har mastergrad i Crime, Law and Society ved University of Manchester, UK. PhD kandidat i psykologi om terapeutfaktorer og allianse i arbeidet med barn og unge med angstlidelser. Harstad jobber ved Nic Waals Institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, R-BUP Øst og Sør og OsloMet.   Hun har vært styremedlem siden 2020.

Varamedlem

Nathalie Holme, University of North Texas, 2019–20
Nathalie Holme var Fulbright-stipendiat ved University of North Texas Health Science Center i Fort Worth, Texas i 2019-2020. Hun er utdannet lege ved Universitetet i Oslo, og tar for tiden PhD i human sirkulasjonsfysiologi ved Institutt for medisinske basalfag ved UiO. Holme har vært styremedlem siden 2020..

%d bloggers like this: