Alumni Association Board

Styret ble konstituert 9. juni 2022.

Styrets leder

Stine Harstad, Duke University, 2018-19
Stine Harstad var Fulbright-stipendiat ved Duke University, Durham, North Carolina i 2018-2019. Hun er utdannet klinisk sosionom og har mastergrad i Crime, Law and Society ved University of Manchester, UK. PhD kandidat i psykologi om terapeutfaktorer og allianse i arbeidet med barn og unge med angstlidelser. Harstad jobber ved Nic Waals Institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, R-BUP Øst og Sør og OsloMet.   Hun har vært styremedlem siden 2020.

Styremedlemmer

Kjersti Misje Østbakken, UC-Berkeley, 2019-20
Kjersti Misje Østbakken var Fulbright-stipendiat ved UC Berkeley i 2019-2020. Hun har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Hun er empirisk arbeidsmarkedsøkonom og forsker på sysselsetting, lønns- og karriereutvikling for ulike grupper av arbeidstakere og likestilling arbeidslivet. Østbakken jobber som forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning og har vært styremedlem siden våren 2021.

Imac Zambrana, Harvard University, 2017-18
Imac Zambrana var Fulbright-stipendiat og gjesteforsker ved Harvard University, Cambridge, Massachusetts i 2017-2018. Hun er førsteamanuensis ved Institutt for Spesialpedagogikk og Oslo Nye Høyskole, og har en PhD i utviklingspsykologi fra Universitetet i Oslo. Hennes arbeide er særlig fokusert på utvikling og implikasjoner av ferdigheter som språk, kommunikasjon og kognisjon, samt hvordan menneske-miljø interaksjoner kan stimulere læring. Hun har vært styremedlem siden høsten 2022.

Sam (Samuel) Subbey, Cornell University, 2017-18
Sam Subbey var Fulbright-stipendiat ved Cornell University, Ithaca, New York i 2017-2018. Han har matematisk bakgrunn (PhD fra UiB). Subbey er senior forsker ved Havforskningsinstituttet (Bergen) og Professor II ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). Hans arbeid har særlig fokus på bruk av matematiske modeller til å forstå fysiske og biologiske fenomener. Han har vært styremedlem siden 2022.

Mette C Tollånes, National Institute of Environmental Health Sciences, 2014-15
Mette C Tollånes var Fulbright-stipendiat ved NIEHS, Research Triangle Park, North Carolina i 2014-2015. Hun er utdannet lege, har en doktorgrad i epidemiologi og er spesialist i medisinsk biokjemi. Hun jobber som overlege ved Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser, som assisterende kommuneoverlege i Bergen kommune og professor II ved Universitetet i Bergen. Hun har vært styremedlem siden høsten 2023

Varamedlem

Kajsa Møllersen, UNC Chapel Hill 2018-19
Kajsa Møllersen var Fulbright Scholar ved Lineberger Comprehensive Cancer Center, University of North Carolina at Chapel Hill i 2018-2019. Hun har mastergrad og doktorgrad i statistikk, og forsker på utvikling og evaluering av statistiske metoder for billedanalyse og maskinlæring, anvendt på kreftforskning. Hun er ansatt som førsteamanuensis i biostatistikk ved UiT –Norges arktiske universitet og har vært styremedlem siden våren 2021.