Alumni Association Board

Styret ble konstituert 18. juni 2016 og består av syv medlemmer og to varamedlemmer.

Styrets leder

Bjørn Erik Mørk, University of California Berkeley, 2012-13
Bjørn Erik Mørk var Fulbright Scholar ved Berkeley’s Sociology Department i 2012-2013. Han er førsteamanuensis og programansvarlig for Executive utdanningen til UiO innen IT, organisasjon og ledelse, samt Associate Fellow ved Warwich Business School. I sin forskning gjør praksisbaserte studier av tverrfaglig samarbeid, læring, endring og innovasjon i helsevesenet. Han har vært styremedlem i FAAN siden 2014.

Styremedlemmer

Jarle Breivik, University of Pennsylvania, 2013-2014
Jarle Breivik var Fulbright Scholar ved University of Pennsylvania, School of Medicine og Graduate School of Education i 2012-14 hvor han studerte Higher Education Management. Han er utdannet lege og er i dag professor og utdanningsleder ved Institutt for Medisinske Basalfag ved Medisinsk Fakultet, UIO. Han forsker på Cancer Communication og er spesielt opptatt av hvordan vi som samfunn og enkeltmennesker forstår og forholder oss til kreftproblematikken.

Thomas Børstad, University of Minnesota, 2009-2010
Thomas Børstad var Fulbright student ved University of Minnesota i 2009/2010, hvor han studerte medisinsk teknologi. Han har en mastergrad i teknisk kybernetikk fra NTNU, og jobber i dag som forskningssjef hos Elliptic Labs i Oslo. Børstad har vært styremedlem i FAAN siden 2013.

Kyrre Glette, California Institute of Technology, 2012-2013
Kyrre Glette var Fulbright Scholar ved NASA Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena i 2012.Han har en mastergrad i datateknikk fra NTNU og ph.d. i informatikk fra UIO. Glette er førsteamanuensis og forsker på robotikk og intelligente systemer ved Institutt for informatikk og RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion, UIO.

Ragnhild Grønning, George Washington University, 2014-15
Ragnhild Grønning var Fulbright student ved George Washington University’s Elliott School of International Affairs i 2014-2015. Her tok hun en master i International Affairs med fokus på internasjonale organisasjoner og internasjonal rett. Hun jobber nå som forskningsassistent ved ARENA senter for europaforskning ved Uniersitetet i Oslo, forsker ved Nordområdesenteret, Nord Universitet og som Research associate i The Arctic Institute og har vært styremedlem siden 2016.

Maren Falch Lindberg, UC San Francisco, 2014-2015
Maren Falch Lindberg var Fulbright-stipendiat ved University of California, San Francisco, School of Nursing i 2014-2015. Hun har fra før en mastergrad i klinisk helsearbeid fra HIBU. Lindberg er i dag fagutviklingssykepleier ved kirurgisk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus og er doktorgradsstudent ved UIO.

Varamedlemmer

Minda Holm, George Washington University, 2014-15
Minda Holm var Fulbright-stipendiat ved Elliot School of International Affairs i 2015. Hun er juniorforsker I Forskningsgruppen for Utenrikspolitikk og Diplomati ved Norsk Utenrikspolitisk institutt (NUPI), og har vært styremedlem i FAAN siden 2015.