Alumni Association Board

Styret ble konstituert 18. juni 2016 og består av syv medlemmer og to varamedlemmer.

Styrets leder

Bjørn Erik Mørk, University of California Berkeley, 2012-13
Bjørn Erik Mørk var Fulbright Scholar ved Berkeley’s Sociology Department i 2012-2013. Han er førsteamanuensis og programansvarlig for Executive utdanningen til UiO innen IT, organisasjon og ledelse, samt Associate Fellow ved Warwich Business School. I sin forskning gjør praksisbaserte studier av tverrfaglig samarbeid, læring, endring og innovasjon i helsevesenet. Han har vært styremedlem i FAAN siden 2014.

Styremedlemmer

Jarle Breivik, University of Pennsylvania, 2013-2014
Jarle Breivik var Fulbright Scholar ved University of Pennsylvania, School of Medicine og Graduate School of Education i 2012-14 hvor han studerte Higher Education Management. Han er utdannet lege og er i dag professor og utdanningsleder ved Institutt for Medisinske Basalfag ved Medisinsk Fakultet, UIO. Han forsker på Cancer Communication og er spesielt opptatt av hvordan vi som samfunn og enkeltmennesker forstår og forholder oss til kreftproblematikken.

Kyrre Glette, California Institute of Technology, 2012-2013
Kyrre Glette var Fulbright Scholar ved NASA Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena i 2012.Han har en mastergrad i datateknikk fra NTNU og ph.d. i informatikk fra UIO. Glette er førsteamanuensis og forsker på robotikk og intelligente systemer ved Institutt for informatikk og RITMO Centre for Interdisciplinary Studies in Rhythm, Time and Motion, UIO.

Ragnhild Grønning, George Washington University, 2014-15
Ragnhild Grønning var Fulbright student ved George Washington University’s Elliott School of International Affairs i 2014-2015. Her tok hun en master i International Affairs med fokus på internasjonale organisasjoner og internasjonal rett. Hun jobber nå som forskningsassistent ved ARENA senter for europaforskning ved Uniersitetet i Oslo, forsker ved Nordområdesenteret, Nord Universitet og som Research associate i The Arctic Institute og har vært styremedlem siden 2016.

Maren Falch Lindberg, UC San Francisco, 2014-2015
Maren Falch Lindberg var Fulbright-stipendiat ved University of California, San Francisco, School of Nursing i 2014-2015. Hun har fra før en mastergrad i klinisk helsearbeid fra HIBU. Lindberg er i dag fagutviklingssykepleier ved kirurgisk klinikk, Lovisenberg Diakonale Sykehus og er doktorgradsstudent ved UIO.

Feroz Mehmood Shah, Johns Hopkins University, 2016-2017
Feroz Mehmood Shah var Fulbright-stipendiat ved Johns Hopkins University i 2016-17. Han har en ph.d i filosofi fra UiO, og jobber i dag som postdoc hos UiO. Shah har vært styremedlem i FAAN siden 2018.

Varamedlemmer

Minda Holm, George Washington University, 2014-15
Minda Holm var Fulbright-stipendiat ved Elliot School of International Affairs i 2015, hvor hun tok en Master of International Studies etter ett år først ved London School of Economics (LSE). Hun er forsker i Forskningsgruppen for global styring og diplomati ved Norsk Utenrikspolitisk institutt (NUPI), doktorgradsstipendiat ved Universitetet i København og ved Dansk Institutt for Internasjonale Studier (DIIS). Hun er også medredaktør for Tidsskriftet Internasjonal Politikk, og har vært styremedlem i FAAN siden 2015.