Norwegian program FAQs

Må jeg ha kommet inn på et amerikansk universitet før jeg søker om stipend fra Fulbright?

Nei, du søker om opptak til amerikanske universiteter parallelt med en søknad til Fulbright. Blir du nominert til stipend er det en forutsetning for tildeling at du kan vise til opptak ved en akkreditert institusjon i USA.

Er det noen krav i forhold til hvilke skoler eller universiteter jeg kan søke på?

Du står fritt i valg av lærested i USA men det må være en akkreditert institusjon.

Akkreditering:

For å få støtte fra Lånekassen, må skolen ha regional akkreditering. NOKUT samarbeider med Lånekassen om oversikt over hvilke institusjoner som har fått akkreditering. Council for Higher Education Accreditation (CHEA) er paraplyorganisasjonen for alle godkjente akkrediteringsorganer.  Vær oppmerksom på at det finnes useriøse akkrediteringsorganer! Dersom du ikke finner organet på chea.org sine sider, regnes det ikke som godkjent.

Jeg er usikker på hvilken kategori jeg skal velge i søknaden til Fulbright, hva gjør jeg?

Velg kategori utifra det studieløpet du skal følge i USA (ikke i Norge):

  1. Master’s: for dem som skal ta en hel mastergrad i USA (varighet 1-2 år)
  2. Doctorate: for dem som skal ta en hel doktorgrad i USA (varighet 3-5 år)
  3. Non-degree: for dem som skal ta et akademisk år i USA, men avlegge selve graden i hjemlandet.  Her kreves det at du er fulltidsstudent i USA, altså at du tar kurs for å få credits (altså studiepoeng, og minimum 9 credits pr semester) og betaler tuition/fees. (Varighet 9-10 måneder)
  4. Visiting Student Researcher: for dem som skal ta deler av graden sin i USA men avlegge selve graden i hjemlandet.  Denne kategorien er for studenter som som skal forske/skrive på egen oppgave/avhandling (fulltid), gjerne på doktorgradsnivå.  Man kan ikke ta kurs for “credits”, men kan – dersom vertsinstitusjonen i USA tillater det etter ankomst – “audit” kurs, dvs. følge kurs uten å få studiepoeng.  (Varighet: ca 6- 9 måneder)
  5. “Other”: benyttes dersom ingen av de øvrige kategoriene passer.

Stilles det krav til hva stipendet fra Fulbright skal benyttes til?

Du velger selv hva du vil benytte stipendet til. Det kreves ikke regnskap eller dokumentasjon i etterkant av oppholdet, men det forutsettes selvfølgelig at man fullfører det studieprogrammet man fikk stipendet til.

Må jeg skatte av stipendet?

Norge har ikke internrettslig hjemmel for å skattelegge stipend så langt stipendene ikke er vunnet ved arbeid, virksomhet eller kapital”, jfr. skatteloven § 5-1 og skatteloven § 5-10.

Kan jeg få støtte til flere år av graden, dersom jeg har valgt en flerårig grad i USA?

Nei, dessverre. Man får økonomisk støtte kun til første året av graden, men Fulbright har sponsoransvar for deg som visuminnehaver inntil graden er fullført. Som student følges man opp av Institute of International Education, som administrerer Fulbrightprogrammet i USA.

Hva er “two year rule”?

Alle Fulbrightstipendater må reise på et J-1 visum.  J-1 visum innebærer at man må tilbringe to år i hjemlandet etter endt studie- eller forskningsopphold, før man kan søke om oppholdtillatelse på mer permanent grunnlag i USA. For mer informasjon, se her.

Er søknadsfristen natt til 1.oktober eller natt til 2.oktober?

Søknadsfristen er utgangen av 1.oktober.

Hvis man har søkt om stipend fra Fulbright og kommer videre til intervju, kan dette gjennomføres på Skype?

Søkere må være tilgjengelig for intervju i Oslo, Bergen, Trondheim eller Tromsø i november. Intervjuet kan alternativt gjennomføres pr. Skype eller telefon men søkere oppfordres til å møte til personlig intervju dersom mulig.