Norwegian program FAQs

Må jeg ha kommet inn på et amerikansk universitet før jeg søker om stipend fra Fulbright?

Nei, du søker om opptak til amerikanske universiteter parallelt med en søknad til Fulbright. Blir du nominert til stipend er det en forutsetning for tildeling at du kan vise til opptak ved en akkreditert institusjon i USA.

Er det noen krav når det gjelder hvilke skoler eller universiteter jeg kan søke på?

Du står fritt i valg av lærested i USA men det må være en akkreditert institusjon.

Akkreditering:

For å få støtte fra Lånekassen, må skolen ha regional akkreditering. NOKUT samarbeider med Lånekassen om oversikt over hvilke institusjoner som har fått akkreditering. Council for Higher Education Accreditation (CHEA) er paraplyorganisasjonen for alle godkjente akkrediteringsorganer.  Vær oppmerksom på at det finnes useriøse akkrediteringsorganer! Dersom du ikke finner organet på chea.org sine sider, regnes det ikke som godkjent.

Jeg er usikker på hvilken kategori jeg skal velge i søknaden til Fulbright, hva gjør jeg?

Velg kategori utifra det studieløpet du skal følge i USA (ikke i Norge):

Master’s: de som skal ta en hel mastergrad i USA (varighet 1-2 år)

Doctorate: de som skal ta en hel doktorgrad i USA (varighet 3-5 år)

Non- degree: de som skal ta ett år av graden sin i USA, men avlegge selve graden i hjemlandet. Her er det krav om status som fulltidsstudent i USA, altså må man ta kurs for credits og betale tuition/fees. Vanligvis defineres «fulltid» som minst 9 credits pr semester, men merk at antall credits som gir fulltidsstatus kan variere fra institusjon til institusjon, og det er institusjonens definisjon som gjelder. Varighet er 9-10 måneder.

 Visiting Student Researcher: oftest brukt for de som skal ta deler av graden sin i USA men avlegge selve graden i hjemlandet. Man kan ikke ta credits, men kan- hvis tillatt fra vertsinstitusjonen etter ankomst USA- ”audit” kurs- altså følge kurs uten å ta credits. Denne kategorien brukes ofte om de som skal forske/skrive på egen oppgave/avhandling, gjerne på doktorgradsnivå. (Varighet: et akademisk år, minimum 4 måneder for doktorgradsstudenter)

Other: benyttes dersom ingen av de øvrige kategoriene passer

Stilles det krav til hva stipendet fra Fulbright skal benyttes til?

Du velger selv hva du vil benytte stipendet til. Det kreves ikke regnskap eller dokumentasjon i etterkant av oppholdet, men det forutsettes selvfølgelig at man fullfører det studieprogrammet man fikk stipendet til.

Må jeg skatte av stipendet?

Norge har ikke internrettslig hjemmel for å skattelegge stipend så langt stipendene ikke er vunnet ved arbeid, virksomhet eller kapital”, jfr. skatteloven § 5-1 og skatteloven § 5-10.

Kan jeg få støtte til flere år av graden, dersom jeg har valgt en flerårig grad i USA?

Nei, dessverre. Man får økonomisk støtte kun til første året av graden, men Fulbright har sponsoransvar for deg som visuminnehaver inntil graden er fullført. Som student følges man opp av Institute of International Education, som administrerer Fulbrightprogrammet i USA.

Hva er “two year rule”?

Alle Fulbrightstipendater må reise på et J-1 visum.  J-1 visum innebærer at man må tilbringe to år i hjemlandet etter endt studie- eller forskningsopphold, før man kan søke om oppholdtillatelse på mer permanent grunnlag i USA. For mer informasjon, se her.

Er søknadsfristen natt til 1.oktober eller natt til 2.oktober?

Søknadsfristen er utgangen av 1.oktober.

Hvis man har søkt om stipend fra Fulbright og kommer videre til intervju, kan dette gjennomføres på Skype?

Søkere må være tilgjengelig for intervju i Oslo, Bergen, Trondheim eller Tromsø i november. Intervjuet kan alternativt gjennomføres pr. Skype eller telefon men søkere oppfordres til å møte til personlig intervju dersom mulig.

Finnes det andre stipend jeg kan søke på, til studie- eller forskningsopphold i USA?

Det gjør det! Her er en oversikt med lenker til et utvalg av andre stipend: