Forskere

Fulbright Scholar-in-Residence Program 2019-20

For the 2019-20 academic year, University of Minnesota- Morris proposes to bring a Scandinavian scholar to join the Division of Education faculty to share expertise in Scandinavian models of early childhood education. Apply by March 29, 2019!

Forskerstipend

Fulbright støtter både forskere tilknyttet forskningsinstitusjoner i Norge og søkere som ikke har formell tilknytning til en norsk institusjon.

Arktis-stipend

Hvert år tilbyr Fulbright et særskilt “Arctic Chair” stipend til en norsk søker som skal forske på nordområdene/Arktis relaterte spørsmål under forskningsoppholdet i USA.