Forskere

Forskerstipend

Fulbright støtter både forskere tilknyttet forskningsinstitusjoner i Norge og søkere som ikke har formell tilknytning til en norsk institusjon.

Arktis-stipend

Hvert år tilbyr Fulbright et “Distinguished Arctic Scholar” stipend til en norsk søker som skal forske på nordområdene/Arktis relaterte spørsmål under forskningsoppholdet i USA.