Fulbright Specialists Program – informasjon for norske institusjoner

The Fulbright Specialist Program er en stipendordning som ble opprettet i 2001 og som i dag administreres gjennom World Learning med midler fra U.S. State Department.

Programmet formidler besøk av amerikanske spesialister (amerikansk statsborgerskap er påkrevd) til utenlandske vertsinstitusjoner på kortere gjesteopphold (2- 6 uker). Stipendet er ikke tiltenkt rene forskeropphold, men tar sikte på å fostre utveksling av ideer og  samarbeid om utvikling av pensum, læringsmiljø, og institusjonell planlegging. Man ser også for seg at spesialisten kan holde serier med gjesteforelesninger eller bistå med andre typer kompetanse, avhengig av vertsinstitusjonens ønsker og interesser.

Vertsinstitusjonen sørger kun for kost, losji og evt reiseutgifter innen Norge for spesialisten, mens World Learning dekker reise til/fra USA og et daglig honorar for vedkommende.

Det er rullerende søknadsfrist til dette programmet, men vær oppmerksom på at vi må motta en søknad minimum tre måneder før planlagt startdato på prosjektet. Merk også at vi har et begrenset antall prosjektplasser (5 stk) tilgjengelig hvert år (fiscal year). Søknadsinformasjon finner du her

Ta kontakt med oss dersom du behøver tilgang til databasen med oversikt over tilgjengelige spesialister.

Kort informasjonsoversikt for vertsinstitusjonen; se her.  For detaljert informasjon om programmet se her

For søknadsinformasjon og spørsmål, vennligst kontakt Fulbright-kontoret i Oslo
pr e-post eller telefon: 90 23 24 94

%d bloggers like this: