Fulbright Specialist Program – informasjon for norske institusjoner

The Fulbright Specialist Program er en stipendordning som ble opprettet i 2001 og som i dag administreres gjennom World Learning med midler fra U.S. State Department.

Programmet formidler besøk av amerikanske spesialister (amerikansk statsborgerskap er påkrevd) til utenlandske vertsinstitusjoner på kortere gjesteopphold (2- 6 uker). Som vertsinstitusjon regnes ikke bare høyere utdanningsinstitusjoner, men også muséer, offentlige institusjoner, ikke-statlig organisasjoner (NGOs). For eksempler på ulike vertsinstitusjoner, se her.

Stipendet er ikke tiltenkt rene forskeropphold, men tar sikte på å fostre utveksling av ideer og  samarbeid om utvikling av pensum, læringsmiljø, og institusjonell planlegging innen mer enn 20 fagdisipliner. Man ser også for seg at spesialisten kan holde serier med gjesteforelesninger eller bistå med andre typer kompetanse, avhengig av vertsinstitusjonens ønsker og interesser. Dersom du vil se eksempler på Fulbright Specialist opphold, se her.

Vertsinstitusjonen her i Norge sørger kun for kost, losji og eventuelle reiseutgifter innen Norge for spesialisten, mens World Learning dekker reise til/fra USA og et daglig honorar (USD 200) for vedkommende.

Det er rullerende søknadsfrist til dette programmet, men vær oppmerksom på at vi må motta en søknad minimum tre måneder før planlagt startdato på prosjektet. Merk også at vi har et begrenset antall prosjektplasser (5 stk) tilgjengelig hvert år.

De fleste vertsinstitusjoner i Norge som har søkt om en Fulbright Specialist, har søkt om en spesifikk person de ønsker besøk av til sin sin institusjon. Merk at vedkommende må stå oppført i Fulbright Specialist databasen. For mer informasjon om databasen, eller hvordan få status som en Fulbright Specialist, se informasjon her.  Dersom du, som vertsinstitusjon, ønsker tilgang til databasen – ta kontakt med oss (kontaktinformasjon lenger ned).

  • FAQ for vertsinstitusjoner finner du her.
  • Søknadsinformasjon for vertsinstitusjoner og tilgang til søknadsskjema på nett finner du her

Ved spørsmål, vennligst kontakt Fulbright-kontoret i Oslo pr e-post eller telefon: 90 23 24 94

 

 

 
 
Photo: At the May 17th celebration with the Dean of Faculty in the middle, and Dr. Marina Hirnstein on the left, and Dr. Nora Wiium on the right-hand side.

«Dr. Garcia’s visit was enriching, both academically and socially. The Fulbright Specialist program should be advertised more, for many institutions to gain from it!”

Dr.Nora Wiium, University of Bergen, Department of Psychosocial Science.
Host for a Fulbright Specialist ; Dr. Arlen Garcia from Miami Dade College, in May 2022.

Alisson Clark, Fulbright Specialist to NTNU September 2023

Hosting our Fulbright Specialist, Alisson Clark, was a wonderful experience in cross-cultural exchanges.  We had so much to learn from each other  — and so much in common!  It’s a great way for all involved to see their own work with a fresh perspective — and to be inspired.”

Nancy Bazilchuk, Science Writer
NTNU Communication Division