Turning nations into people grant

Image by Freepik

Kjære norske Fulbrightstipendiater 2022-23,

I løpet av oppholdet i USA får dere sikkert rikelig anledning til å stifte nye bekjentskaper ved vertsinstitusjonene og utvide faglige nettverk, men vi håper dere også får anledning til å bli kjent med amerikanere utenfor akademia, og utenfor det som nå er blitt (eller blir) vante omgivelser i USA.

Et hovedanliggende for Fulbrightprogrammet er som kjent ikke bare å bidra til vitenskapelig kunnskapsutveksling, men også gjennom personlig kontakt å bygge broer mellom ulike nasjoner og kulturer. I JW Fulbrights egne ord, “Educational exchange can turn nations into people, contributing as no other form of communication can to the humanizing of international relations.”

Akademia i USA, som i Norge og de fleste land, er etter hvert blitt gjennominternasjonalisert, og er kanskje ikke der man blir mest eksponert for bredden og mangfoldet av synspunkter og sub-kulturer som utgjør et land. For å gjøre det litt lettere å ta en 2-3 dagers utflukt utover nærmiljøet, utlyser vi fem små «Nations into People» reisestipend à $1000 (ett tusen dollar).

Kanskje har du lyst til å ta turen ut av byen og bli kjent med amerikansk landbruk, oppleve rodeo, fortelle litt om Norge på en high school, eller ta turen inn i storbyens «inner city»  og høre hva som opptar folk der… og dele noen erfaringer fra hjemlandet.  Eller kanskje det kunne være interessant som Norgesambassadør å oppsøke en fabrikk eller arbeidsplass, eller et av de mange frivillige organisasjonene som finnes i USA, og som de Toqueville allerede i 1835 definerte som et særfenomen ved amerikansk demokrati?

Selv om de neppe treffes på universitetet, finnes det faktisk mennesker i USA som aldri har hørt om Fulbrightstipend, og som knapt vet hvor Norge ligger eller hva hovedstaden heter; tanken bak dette reisetilskuddet er å spre «nations into people» effekten også utenfor akademia, og samtidig eksponere våre norske Fulbrightstipendiater for litt av det mangfoldet av miljøer, mennesker og meninger som til sammen utgjør USA (NB! reisestipendet er ikke tiltenkt utflukter til vanlige turistmål, der amerikanere gjerne er godt kjent med turister både fra Norge og andre land!)

Dersom du kunne tenke deg en slik «Nations into People» utflukt, send oss en kort søknad (send til petter@fulbright.no med kopi til cathrine@fulbright.no) , maks. 1 side, som forteller hvor du ønsker å reise, hvorfor, når, og hvordan det kan bidra til “turning nations into people” konseptet. Søknader blir vurdert av Fulbrightkontoret sammen med styret.  

Fordi enkelte av de norske 2022-23 stipendiatene først ankommer USA våren 2023 – og må få anledning til å delta i konkurransen om disse midlene – gir vi to stipender for reiser i 2022-23 og tre for reiser planlagt i 2023. Søknadsfrister er 15 november, 2022 for reiser planlagt etter 20.november og 15 februar 2023 for reiser planlagt etter 20.februar.

Reisestipendvinnere må kvittere med en kort oppsummering av turen/besøket, med bilder, som kan publiseres i vår årsrapport.  Vi vil takke presse- og kulturavdelingen ved den amerikanske ambassaden for midler til dette fine tiltaket!

Spørsmål kan rettes til Petter (petter@fulbright.no) eller Cathrine (cathrine@fulbright.no)

Her er noen rapporter fra Fulbrightere som har søkt og mottatt et “Turning nations into people grant”:

Tarjei Hage besøkte skolen han var utvekslingselev ved i 2016-17, Sierra High School i Manteca, California. Les rapporten hans her.

Silje Steinsbekk besøkte “Cornerstone” – et community and youth center i Frazee, Minnesota. Dette skal være et trygt sted hvor unge kan samles. Du kan lese Silje sin rapport fra besøket her.

Thor Holt besøkte representanter for “den nye Californiske vinen” – laget etter biodynamiske prinsipper. Les Thor sin rapport her.

Oda Nedregård søkte om støtte for å reise til Texas – for å oppleve kulturen, men også for å snakke med folk om klimaendringer. Du finner rapporten hennes her.

Siw Tone Innstrand besøkte Phoenix Indian Center – les hennes rapport fra besøket her.

%d bloggers like this: