Arktis-stipend

Fulbright tilbyr et særskilt “Arctic Chair” stipend for forskning  på nordområdene eller Arktis/polar -relaterte problemstillinger.

Stipendet ble opprettet i 2010 som et midlertidig prosjekt med såkornstøtte fra UD over tilskuddsordningen Barents2020. Formålet med stipendet var å øke forskermobilitet mellom Norge og USA,  å profilere UNIS som internasjonal platform for polarforskning, og å fremme kunnskapsutveksling om Arktis. Etter pilotperioden fikk stipendet fra 2014/15  permanent status. Stipendet var opprinnelig forbeholdt naturvitenskapene, men er fra 2016 utvidet til å omfatte alle fagfelt som kan ha relevans for kunnskap om nordområdene (også humaniora og samfunnsfag) .

Stipendbeløpet er pålydende NOK 200.000,- I tillegg kommer reisestipend på NOK 25.000,-.

Søknadsfrist: 1. oktober hvert år.

Krav og vilkår

  • norsk statsborgerskap
  • søkeren må ha avlagt PhD
  • søker må ha bred erfaring innenfor fagfeltet
  • forskningsoppholdet skal være minst 3 måneder på et akkreditert universitet eller forskningsinstitusjon i USA
  • utover forskningsoppdraget skal stipendiaten være villig til å holde foredrag, delta i undervisning, og veilede master- og PhD- studenter

Slik søker du

Steg 1: Last ned Instrukser og søknadskrav (Pdf)

Instrukser er felles for søkere fra alle land. Tilleggsinformasjon som gjelder norske søkere er på norsk.

Steg 2: Fyll ut søknadskjema på nett

Steg 3: Spør tre anbefalere om å skrive anbefalingsbrev

Anbefalingsbrev skal være fortrolig og skal ikke sendes via søker. Når søker har registrert sine referansepersoner med epostadresser i søknadssystemet, vil systemet sende et skjema for utfylling direkte til referansepersonene. Referansepersoner skal fylle ut og sende inn anbefalingsbrev i henhold til instruksene de mottar fra systemet.

Merk at søkere er selv ansvarlige for at anbefalerne sender inn alle referansebrev til søknadsfristen 1.oktober.

Steg 4: Last opp følgende dokumenter i søknadsskjema:

Når du fyller ut informasjon om ditt prosjekt, vær oppmerksom på at det foreligger særegne krav og kriterier for prosjektbeskrivelse for Fulbrightstipendet.

Dokumenter som du skal laste opp sammen med nettsøknaden er:

  • CV
  • invitasjonsbrev
  • støttebrev fra eventuell hjemmeinstitusjon
  • pass (informasjonssiden)
  • bibliografi

Steg 5: Send inn søknad

Søknaden er komplett når søkere har lastet opp alle vedlegg. Søker vil motta en kvittering for at komplett søknad er levert.

Ufullstendige søknader ikke vil vurderes.

Send e-post til Fulbright-kontoret dersom du må endre på allerede innsendt søknad.

Behandlingstid

Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju i november i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Medio desember: valg av stipendiater. Utsending av tildelings- eller avslagsbrev.