Grants to the U.S.


Fulbright har en rekke stipendordninger for norske statsborgere som ønsker et studie- eller forskningsopphold i USA.

Søknadsfrist for studenter og forskere: 1.oktober 2020 for opphold i USA 2021-22

Forskere

Fulbright forskerstipend tilbys norske statsborgere med PhD eller tilsvarende grad, alle fagområder. Stipend gis for forsknings- og/eller undervisningsopphold i USA av 3-12 måneders varighet.

Studentstipend

Fulbrightstipendet tildeles studenter som ønsker å gjennomføre hel, eller del av, en master- eller doktorgrad i USA. Alle fagfelt. Stipendbeløpene varierer fra NOK 100.000,- til NOK 200.000,-

%d bloggers like this: