Grants to the U.S.

The Norwegian Fulbright program offers a wide range of long- and short-term opportunities for Norwegian citizens to study, conduct research and teach in the United States.

Forskere

The Traditional Scholars program offers Norwegian citizens with a Ph.D. or equivalent degree in any field the opportunity to do research and/or teach in the U.S. for a period of 3 to 12 months.

Studentstipend

Fulbrightstipendet tildeles studenter som ønsker å gjennomføre hel, eller del av, en master- eller doktorgrad i USA. Alle fagfelt. Stipendbeløpene varierer fra NOK 100.000,- til NOK 200.000,- For det akademiske året 2017-18 er søknadsfristen: 1. oktober 2016.