Fulbrights forskningspris

Fulbright Alumni Association Norway inviterer til nominasjon for følgende to priser:

1. Fulbrights Artikkelpris tildeles til forfatter(e) av beste akademiske artikkel publisert i 2022. Fulbrightprisen tildeles årlig for beste fagfellevurderte artikkel av en Fulbright Alumnus. Vinner av Fulbrightprisen 2023 vil motta et diplom og 50 000 kroner.

2. Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere tildeles forfatteren av beste akademiske artikkel publisert i 2021/2022 av en ung forsker som er ph.d. student eller fikk sin ph.d. grad i løpet av siste 3 år (2020 eller senere). Denne prisen ble delt ut for første gang i 2017. For å bli vurdert må forskeren være førsteforfatter på artikkelen (eller delt førsteforfatterskap). Vinneren av Fulbrights Artikkelpris for Unge forskere vil motta et diplom og 10 000 kroner.

Prisene vil tildeles under årets stipendutdeling på Nobelinstituttet i juni.

Kriterier
– Artikkelen må være publisert i et fagfellevurdert tidsskrift
– Artikler nominert til Fulbrightprisen må være publisert i 2022 (Copyright dato)
– Artikler nominert til Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere må være publisert i 2021 eller 2022 (Copyright dato)
– Nominerte til Artikkelprisen for Unge Forskere må være førsteforfatter (eller delt førsteforfatterskap)
– Det er kun mulig å nominere Fulbright alumni fra det norske Fulbrightprogrammet, det vil si norske forskere som har studert eller forsket i USA på et Fulbrightstipend
– Pris for unge forskere: Den nominerte må være ph.d student eller ha fullført sin ph.d grad i løpet av siste 3 år (2020 eller senere).
– Styremedlemmer i FAAN kan ikke nomineres før tidligst to år etter fratredelse av styreverv.

Nominasjon
– Prisen tildeles årlig basert på nominasjoner fra personer, forleggere eller fagfeller
– Innsendte nominasjoner må inkludere et kort sammendrag av artikkelen
– Det er mulig å nominere en artikkel man selv har skrevet.
– Nominasjoner begrenses til én artikkel per person, og det må spesifiseres hvilken pris artikkelen nomineres til (Fulbrightprisen eller Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere)
– Forslag til nominasjon sendes innen 5. april via: https://forms.gle/vqUdKyeH8oB6ikT26

Vi ønsker at de innkommende nominasjonene i størst mulig grad skal speile kjønnsbalansen (52,7% kvinner) og det faglige mangfoldet blant Fulbrightstipendiater. Vi vil derfor spesielt oppfordre til å nominere:

  • Artikler skrevet av kvinner
  • Artikler fra et bredt utvalg fagområder.

Vinnere av prisene vil få beskjed i slutten av mai 2022. Vinneren av Fulbrightprisen 2023 vil bli invitert til å holde en uformell presentasjon for Fulbright Alumni Association.