Fulbrights forskningspris

Fulbright Alumni Association Norway inviterer til nominasjon for følgende to priser:

1. Fulbrights Artikkelpris tildeles til forfatter(e) av beste akademiske artikkel publisert i 2018. Fulbrightprisen tildeles årlig for beste fagfellevurderte artikkel av en Fulbright Alumnus. Vinner av Fulbrightprisen vil motta et diplom og 50 000 kroner.

2. Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere tildeles forfatteren av beste akademiske artikkel publisert i 2017/2018 av en ung forsker som er PhD student eller fikk sin PhD grad i løpet av siste 3 år (2016 eller senere). Denne prisen ble delt ut for første gang i 2017. For å bli vurdert må forskeren være førsteforfatter på artikkelen (eller delt førsteforfatterskap). Vinneren av Fulbrights Artikkelpris for Unge forskere vil motta et diplom og 10 000 kroner.

Prisene vil tildeles under årets stipendutdeling på Nobelinstituttet, torsdag 6. juni.

Kriterier
– Artikkelen må være publisert i et fagfellevurdert tidsskrift
– Artikler nominert til Fulbrightprisen må være publisert i 2018 (Copyright dato)
– Artikler nominert til Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere må være publisert i 2017 eller 2018 (Copyright dato)
– Nominerte til Artikkelprisen for Unge Forskere må være førsteforfatter.
– Det er kun mulig å nominere Fulbright alumni fra det norske Fulbrightprogrammet, det vil si norske forskere som har studert eller forsket i USA på et Fulbrightstipend
– Pris for unge forskere: Den nominerte må være ph.d student eller ha fullført sin ph.d grad i løpet av siste 3 år (2016 eller senere).

Nominasjon
– Prisen tildeles årlig basert på nominasjoner fra personer, forleggere eller fagfeller
– Innsendte nominasjoner må inkludere et kort sammendrag av artikkelen
– Nominasjoner begrenses til én artikkel per person/forlegger, og det må spesifiseres hvilken pris artikkelen nomineres til (Fulbrightprisen eller Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere)
– Forslag til nominasjon sendes innen 29. mars via vårt nettskjema.

Vinnere av prisene vil få beskjed i slutten av mai 2019. Vinneren av Fulbrightprisen vil bli invitert til å holde en uformell presentasjon for Fulbright Alumni Association.