Fulbrights artikkelpris for unge forskere 2019 går til Anna Dahl Myrvang

En faglig komité oppnevnt av Fulbright Alumni Association Norway (FAAN) har besluttet å tildele Anna Dahl Myrvang artikkelprisen for unge forskere 2019. Artikkelen «Hippocampal Subfields in Adolescent Anorexia Nervosa» ble publisert i Psychiatry Research: Neuroimaging i 2018.

Artikkelen omhandler ungdom med anorexia nervosa og hippocampus, en hjernestruktur som er essensiell for læring og regulering av følelser. Resultatene viser at hippocampus har redusert volum hos pasienter sammenliknet med friske kontrolldeltakere. Dette er ny kunnskap om hvordan en viktig hjernestruktur er affisert hos unge pasienter med anoreksi. Sykdommen har ofte et langt forløp og det er viktig å kartlegge hvordan den potensielt kan påvirke en hjerne som enda er i utvikling.

Studien er et resultat av et samarbeid mellom UiT – Norges Arktiske Universitet, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Universitetssykehuset i Oslo (OUS) og er finansiert av Norges Forskningsråd og Helse-Nord RHF.

Anna Dahl Myrvang er stipendiat ved Institutt for psykologi ved UiT – Norges Arktiske Universitet, og var Fulbright-stipendiat ved Massachusetts General Hospital, Harvard University i 2017-18.

Full info:

A.D. Myrvang, T. R. Vangberg, K. Stedal, Ø. Rø, T. Endestad, J. H. Rosenvinge og P. M. Aslaksen (2018) «Hippocampal Subfields in Adolescent Anorexia Nervosa», Psychiatry Research: Neuroimaging, 282(2018): 24-30.

Om Fulbrights artikkelpris for unge forskere

  • Prisen deles ut årlig til den beste vitenskapelige artikkel publisert av en ung forsker som er eller har vært Fulbright stipendiat
  • Årets pris deles ut under en høytidelig seremoni på Det Norske Nobelinstitutt 6. juni.
  • Tidligere vinnere av prisen er Torgeir Moberget (2018) og Sofie Høgestøl (2017).
  • Prisen er på NOK 10 000

Kontakt komitéens leder Jarle Breivik (jarle.breivik@medisin.uio.no) eller vinner av prisen Anna Dahl Myrvang (anna.d.myrvang@uit.no) ved spørsmål.