Fulbright Alumni Association Norway forskningspris

Vedrørende Fulbrights artikkelpris og artikkelpris for unge forskere har FAAN styret en gledelig nyhet. Vi har mottatt følgende fra Fulbrightkontoret: 

«I år feirer vi 75års jubileum for president Harry Trumans signering av lovforslaget som skapte Fulbrightprogrammet, som nå finnes i over 160 land.  Norge var med allerede fra 1949, og i 1971, etter ca. 2000 nordmenn hadde gjestet USA med Fulbrightstipend, ble den Norske Forening for Fulbrightstipendiater (Fulbright Alumni Association Norway, FAAN) stiftet. 

For å markere både Fulbrights 75- og Foreningens 50års jubileer, vil Fulbright Norge i år påskjønne Fulbright Alumni Association Norways forskningspris med kr.50,000, fordelt likt på de to prisene som da blir på hhv. Kr.75,000 (Artikkelpris) og kr.35,000 (Artikkelpris for unge forskere).  På vegne av Styret og Fulbrightkontoret er vi glade for å kunne uttrykke takknemlighet overfor Fulbright Alumni Association ved å bidra til dette glimrende tiltaket.»

Fulbright Alumni Association Norway inviterer til nominasjon for følgende to priser:

1.
 Fulbrights Artikkelpris tildeles til forfatter(e) av beste akademiske artikkel publisert i 2020. Fulbrightprisen tildeles årlig for beste fagfellevurderte artikkel av en Fulbright Alumnus. Vinner av Fulbrightprisen 2021 vil motta et diplom og 75 000 kroner.

2. Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere tildeles forfatteren av beste akademiske artikkel publisert i 2019/2020 av en ung forsker som er ph.d. student eller fikk sin ph.d. grad i løpet av siste 3 år (2018 eller senere). Denne prisen ble delt ut for første gang i 2017. For å bli vurdert må forskeren være førsteforfatter på artikkelen (eller delt førsteforfatterskap). Vinneren av Fulbrights Artikkelpris for Unge forskere vil motta et diplom og 35 000 kroner.

Prisene tildeles under årets stipendutdeling på Nobelinstituttet i juni, hvis mulig.

Kriterier
– Artikkelen må være publisert i et fagfellevurdert tidsskrift
– Artikler nominert til Fulbrightprisen må være publisert i 2020 (Copyright dato)
– Artikler nominert til Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere må være publisert i 2019 eller 2020 (Copyright dato)
– Nominerte til Artikkelprisen for Unge Forskere må være førsteforfatter (eller delt førsteforfatterskap)
– Det er kun mulig å nominere Fulbright alumni fra det norske Fulbrightprogrammet, det vil si norske forskere som har studert eller forsket i USA på et Fulbrightstipend
– Pris for unge forskere: Den nominerte må være ph.d student eller ha fullført sin ph.d grad i løpet av siste 3 år (2018 eller senere). 
– Styremedlemmer i FAAN kan ikke nomineres før tidligst to år etter fratredelse av styreverv.

Nominasjon
– Prisen tildeles årlig basert på nominasjoner fra personer, forleggere eller fagfeller
– Innsendte nominasjoner må inkludere et kort sammendrag av artikkelen
– Nominasjoner begrenses til én artikkel per person/forlegger, og det må spesifiseres hvilken pris artikkelen nomineres til (Fulbrightprisen eller Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere)
Forslag til nominasjon sendes innen 29.mars via vårt nettskjema.
– Det er helt i orden å nominere seg selv

Vinnere av prisene vil få beskjed i slutten av mai 2021. Vinneren av Fulbrightprisen 2021 vil bli invitert til å holde en uformell presentasjon for Fulbright Alumni Association.

%d bloggers like this: