Fulbrights Artikkelpris 2023 går til Francesca Refsum Jensenius

En faglig komite oppnevnt av Norges Fulbright Alumniforening har besluttet å tildele Francesca Refsum Jensenius Fulbrights Artikkelpris 2023. Hennes artikkel «Time in Office and the Changing Gender Gaps in Dishonesty: Evidence from Local Politics in India” ble publisert i det internasjonale tidsskriftet American Journal of Political Science i 2022.

Jensenius og medforfattere viser at det ikke er noen kjønnsforskjell i holdninger til korrupsjon blant lokalpolitikere i India – et samfunn med store kjønnsforskjeller der korrupsjon er utbredt. Studien viser imidlertid at kvinner, i likhet med menn, sosialiseres inn i sin lokale politiske kultur. Dette antyder at en høyere andel kvinner i politikken ikke nødvendigvis bidrar til vedvarende reduksjon i korrupsjon.

Artikkelen er basert på spørreundersøkelser og eksperimentelle data for å måle tilbøyeligheten for korrupt atferd blant relativt like grupper av erfarne og uerfarne mannlige og kvinnelige lokalpolitikere i Vest-Bengal, India. Analysene viser at det er mindre sannsynlig at uerfarne kvinnelige politikere jukser for egen vinning sammenlignet med uerfarne menn, men denne kjønnsforskjellen forsvinner blant erfarne politikere. De finner også en stor, statistisk signifikant forskjell i viljen til å jukse for personlig vinning blant uerfarne og erfarne kvinnelige politikere, men ikke mellom uerfarne og erfarne mannlige politikere.

Denne studien er usedvanlig godt utført. Det empiriske arbeidet er solid og kreativt. Analysen bidrar med kunnskap om hvordan holdninger og atferd er dynamiske, og ikke statiske, og hvordan erfaringer og sosialisering danner våre atferdsmønstre. Studien gir lite støtte til hypotesen om at økt kvinnelig representasjon i politikken automatisk vil bidra til å redusere korrupsjon – bortsett fra på helt kort sikt.

Forskningen er finansiert av Norges Forskningsråd, Auckland University og Monash University.

Jensenius er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun var Fulbright Scholar for å ta en hel PhD grad i USA; hun startet ved Duke University (Master’s degree) i 2005 og fortsatte med PhD ved UC Berkeley. Hun returnerte til Norge mai 2013.

Artikkel:

Chaudhuri, A., Iversen, V., Jensenius, F.R. and Maitra, P. (2023), Time in Office and the Changing Gender Gap in Dishonesty: Evidence from Local Politics in India. American Journal of Political Science. https://doi.org/10.1111/ajps.12733

Om Fulbrights Artikkelpris

– Fulbrights artikkelpris deles ut årlig til beste vitenskapelige artikkel publisert av norske Fulbright-stipendiater.

– Prisen vil bli delt ut ved Fulbright Norges stipendseremoni den 8. juni ved Det

Norske Nobelinstitutt

– Tidligere vinnere av Fulbright artikkelpris:

Gudrun Østby (2022), Alexander Cappelen (2021), Lise M Helsingen (2020), Leiv Oltedal (2019), Inger Skjelsbæk (2018), Alexander H. Sandtorv (2017) og John-Arne Røttingen (2016). Se for ytterligere informasjon: https://fulbright.no/alumni/alumni-association-in-norway/alumni-prize/

Kontakt komiteens leder Stine Harstad (stineharstad@outlook.com) eller vinner av prisen Francesca Refsum Jensenius  (f.r.jensenius@stv.uio.no ) ved spørsmål.