Fulbrights Artikkelpris 2022 går til Gudrun Østby

 En faglig komite oppnevnt av Norges Fulbright Alumniforening har besluttet å tildele Gudrun Østby Fulbrights Artikkelpris 2022. Hennes artikkel «Public health and armed conflict: Immunization in times of systemic disruptions.» ble publisert i det internasjonale tidsskriftet Population and Development Review i 2021

I artikkelen kaster Østby og medforfattere nytt lys over hvordan væpnet konflikt kan utgjøre en trussel for barns helse og framtidig livskvalitet, ved å studere hvordan væpnet konflikt påvirker vaksinering av barn. I artikkelen går forfatterne inn i kompleksiteten og søker å isolere den kausale sammenhengen mellom ulike nivåer av konfliktintensitet og vaksinasjonsdekning. Mens eksponering for intense konflikter (med mer enn 1000 drepte per år) fører til lavere forekomst av barn som fullfører de anbefalte vaksinasjonsprogrammene, så er de mindre intense konfliktene assosiert med høyere forekomst av fullvaksinerte barn. Dette er et høyaktuelt tema i kjølvannet av Covid-10 pandemien og i en tid med økende konfliktnivå i verden. Det er svært viktig å oppnå en bedre forståelse av hvordan livsnødvendige helsetjenester kan opprettholdes i konfliktrammede områder. Et populærvitenskapelig sammendrag av artikkelens hovedfunn ble publisert i Washington Posts blog, the Monkey Cage i februar 2022. 

Artikkelen utgår fra Institutt for Fredsforskning (PRIO) og er finansiert av Norges Forskningsråd. 

Gudrun Østby er statsviter, og er i dag research professor og forskningssjef ved PRIOs avdeling Conditions of Violence and Peace. Hun var Fulbright Scholar ved University of Maryland, 2019 – 2020. 

Full info Østby, Gudrun, Henrik Urdal, Olga Shemyakina, Andreas Forø Tollefsen & Marijke Verpoorten (2021). Public health and armed conflict: Immunization in times of systemic disruptions. Population and Development Review 47(4): 1143–1177: https://doi.org/10.1111/padr.12450

Om Fulbrights Artikkelpris 

– Fulbrights artikkelpris deles ut årlig til beste vitenskapelige artikkel publisert av norske Fulbright-stipendiater. 

– Prisen vil bli delt ut ved Fulbright Norges stipendseremoni den 9 juni ved Nobelinstituttet 

– Tidligere vinnere av prisen er Alexander W. Cappelen (2021), Lise M Helsingen (2020), Leiv Oltedal (2019), Inger Skjelsbæk (2018), Alexander H. Sandtorv (2017) og John-Arne Røttingen (2016). 

Kontakt komiteens leder Maren Falch Lindberg (m.f.lindberg@medisin.uio.no) eller vinner av prisen Gudrun Østby (gudrun@prio.org) ved spørsmål.