Sommerstipend for lærere

Programbeskrivelse

Fulbright i Norge administrerer sommerprogramet Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Educators , i regi av det amerikanske Utenriksdepartementet (Department of State).  Dette er et sommerprogram for lærere som underviser på videregående skoler. Programinnhold, datoer, søknadsfrist og temaer varierer fra år til år.

Lærere (videregående skole)

 • Sommerseminarer er akademiske program som samler lærere fra hele verden.
 • Formålet er at lærere skal fordype seg i kunnskap om amerikansk kultur, historie, samfunnsliv og utdanningssystem.
 • Instituttene blir holdt på anerkjente amerikanske universiteter og varer fem uker. Oppholdet er delt i to deler, første del er et akademisk seminar på fire uker og del to er en ukes studietur. Steder endres hvert år.
 • Varighet: tidlig juni til midten av juli.
 • Alle kostnader er dekket.

Programmet for lærere fokuserer ikke på pedagogikk og undervisningsmetoder.

Administratorer (rektorer, skoleinspektører, rådgivere, studieveiledere, forfattere av lærebøker)

 • Tema for programmet endres hvert år.
 • Innhold: seminarer, møter med lokale lærere og personer som jobber med utdanningsrelaterte spørsmål, forskningsprosjekt, besøk til relevante institusjoner
 • Programmet avsluttes med en studietur, som varer i to uker.
 • Sted: endres hvert år.
 • Varighet: tidlig juni til midten av juli.
 • Alle kostnader er dekket.

Krav til søkere

 • må være i midten av karrière (alder: ca. mellom 30 og 50)
 • må være motivert til å delta i diskusjoner og programmet
 • må snakke flytende engelsk og skrive godt engelsk
 • ingen erfaring fra USA
 • må være komfortable med å dele rom med en annen lærer av samme kjønn, og å bo på campus
 • norsk statsborgerskap eller permanent oppholdstillatelse i Norge

Organisatorene er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, eller etnisk bakgrunn. Arrangører tilpasser plassen om du har ekstra behov.

Mer detaljert informasjon om programmer og søknadskrav