Jubileumsboken “Den vanskelige kjærligheten”

Fulbright Alumniforeningen markerte sine 40 år med å utgi jubileumsbok

Dette er tittelen på boken som ble lansert på den norske Fulbright Alumniforeningens 40-års jubileumsseminar i november 2011.  I boken reflekterer prominente norske Fulbright Alumni over faglige så vel som personlige erfaringer og inntrykk som Fulbright stipendiat i USA. Bidragsyterne skriver om amerikansk politikk, utenrikspolitikk, teknologi, økonomi, juss og kultur. Samlet gir kapitlene et bilde av utfordringene med å opprettholde tette og gjensidig fruktbare relasjoner mellom USA og Norge, til tross for store kulturelle og politiske forskjeller mellom de to landene.

Bokens intensjon er å bidra til å realisere et av senator J. William Fulbrights ønsker da han i 1946 foreslo for den amerikanske Kongressen at det skulle opprettes et  utvekslingsprogram for studenter og forskere: ”… to bring a little more knowledge, a little more reason, and a little more compassion into world affaris and thereby to increase the chance that nations will learn at last to live in peace and friendship.” Denne oppgaven er ikke mindre i dag, da USA står ved et politisk og ideologisk veiskille. Bokens redaktør, Kathrine Aspaas, skriver at nettopp dette er grunnen til at Fulbright Alumniforeningen i jubileumsåret valgte ”selvransakelsen, den vanskelige kritikken og kjærligheten som utgangspunkt for samtalen om forholdet mellom Norge og USA.” Slike samtaler ønsker Alumniforeningen også kan føres på våre medlemsmøter i tiden fremover.

Redaktøren og styret i Fulbright  Alumniforeningen ønsker deg gode stunder i selskap med kunnskapsrike og reflekterte skribenter. Du må gjerne fortelle venner og bekjente om boken.

Boken kan lastes ned på: www.fulbrightalumni.no

Privatpersoner får boken gratis, enten ved fremmøte på Fulbright Foundations kontor, Arbinsgt. 2, Oslo eller ved å sende en e-post: alumni@fulbright.no Institutusjoner kan kjøpe den for kr. 300. Mottaker må betale porto: 65 kr. (A-post), 55 kr. (B-post).

Aspaas K. (redaktør) Bakke M, Reksten S, Kjos-Kendall E. (2011). Den vanskelige kjærligheten – en essaysamling om forholdet mellom Norge og USA. Fulbright Alumni Association Norway 40th anniversary, Oslo.