Lise M. Helsingen vant Fulbrights Artikkelpris 2020

En faglig komité oppnevnt av Norges Fulbright Alumniforening har besluttet å tildele Lise M. Helsingen prisen for beste forskningsartikkel i 2020. Artikkelen “Colorectal cancer screening with faecal immunochemical testing, sigmoidoscopy or colonoscopy: a clinical practice guideline” ble publisert i det anerkjente tidsskriftet The British Medical Journal i 2019. Artikkelen utgår fra organisasjonen MAGIC Evidence Ecosystem Foundation, og ble til gjennom et internasjonalt samarbeid på tvers av sju land med et panel bestående av metodeeksperter, klinikere og legpersoner. Helsingen er førsteforfatter og har ledet arbeidet.

Studien presenterer internasjonale retningslinjer for screening av kolorektal kreft og representerer et viktig bidrag til klinisk praksis og pasientbehandling. Retningslinjen belyser at balansen mellom fordeler og ulemper ved tarmscreening er usikker, og vil vektes ulikt fra person til person. Derfor bør man ikke gi sterke føringer til folk om hvem som bør screenes eller ikke. Studien presenterer også et verktøy til beslutningsstøtte som kan brukes i samtale mellom lege og pasient.

Forskningsarbeidet som Helsingen vant Fulbrights Artikkelpris for ble gjennomført da hun var Fulbright Scholar ved Harvard T.H. Chan School of Public Health i 2018/19. Hun er lege og stipendiat ved Oslo universitetssykehus, og underviser ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. 

Om Fulbrights artikkelpris

  • Fulbrights artikkelpris deles ut årlig til beste vitenskapelige artikkel publisert av norske Fulbright stipendiater.
  • Tidligere vinnere av prisen er Leiv Oltedal (2019), Inger Skjelsbæk (2018), Alexander H. Sandtorv (2017), John-Arne Røttingen (2016), Øyvind Holme og Magnus Løberg (2015) og Thomas Hegghammer (2014)
  • Prisen er på NOK 50 000.

Ved spørsmål, kontakt komiteleder Maren Falch Lindberg.