Gaute Otnes vant Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere

En faglig komité oppnevnt av Norges Fulbright Alumniforening har besluttet å tildele Fulbrights artikkelpris for unge forskere 2020 til Gaute Otnes. Artikkelen “Understanding InP Nanowire Array Solar Cell Performance by Nanoprobe-Enabled Single Nanowire Measurements” ble publisert i det anerkjente tidsskriftet ACS Nano Letters i 2018.

Artikkelen presenterer en studie hvor det ble anvendt en flyttbar probe av nanostørrelse inne i et sveipeelektronmikroskop. Studien viste hvordan et slikt oppsett kunne optimere nøkkelegenskapene nanotråder har som solcellemateriale. Dette førte til en sjudobling i ytelse til 15,0% og står i dag som verdensrekorden for denne typen solceller. Metoden har overførbarhet til andre typer nanostrukturerte elektroniske og optoelektroniske komponenter og representer et viktig bidrag til solcelleteknologien.

Gaute Otnes var Fulbright Scholar ved Colorado School of Mines i 2011-2013. Han disputerte til doktorgraden i 2018 og er i dag forsker ved Institutt for energiteknikk, Kjeller.

Om Fulbrights artikkelpris for unge forskere:

  • Prisen deles ut årlig til den beste vitenskapelige artikkel publisert av en ung forsker som er eller har vært Fulbright stipendiat
  • Tidligere vinnere av prisen er Anna Dahl Myhrvang (2019), Torgeir Moberget (2018) og Sofie Høgestøl (2017).
  • Prisen er på NOK 10 000

Ved spørsmål, kontakt komiteleder Maren Falch Lindberg.