Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere 2023 går til Ishita Barua

En faglig komite oppnevnt av Norges Fulbright Alumniforening har besluttet å tildele       Ishita Barua Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere 2023. Hennes artikkel “Real-Time Artificial Intelligence – Based Optical Diagnosis of Neoplastic Polyps during Colonoscopy” ble publisert i det internasjonale tidsskriftet NEJM Evidence i 2022.

Artikkelen demonstrerer stor teknologisk relevans. Barua og hennes medarbeidere gjennomførte en klinisk multisenter studie ved Bærum sykehus Norge, King’s College Hospital i London og Showa University Northern Yokohama Hospital i Japan. Forskerne implementerte AI i kreftscreening for å kartlegge grad av farlighet i forstadier til tarmkreft.

Artikkelen er velskrevet, metodisk sterk og tar for seg en viktig biomedisinsk utfordring ved å ta i bruk nye AI-teknikker. I tillegg fremmes internasjonalt samarbeid og artikkelen har så langt blitt betraktelig sitert.

Dr. Barua er anerkjent som en av de mest innflytelsesrike tech-kvinnene i Norge. Hun var Fulbright-stipendiat ved Beth Israel Deaconess Medical Center og Harvard Medical School våren 2021 som en del av doktorgradsstudiet ved Universitetet i Oslo, som hun forsvarte i januar i år. For tiden jobber hun som Lead AI i Healthcare i Deloitte, og hun fortsetter også sin medisinske praksis.

Studien er finansiert av blant annet Norges forskningsråd og Kreftforeningen.

Artikkelen

Barua, I. et.al. (2022) Real-Time Artificial Intelligence–Based Optical Diagnosis of Neoplastic Polyps during Colonoscopy. NEJM Evidence. DOI: 10.1056/EVIDoa2200003

Om Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere

– Fulbrights artikkelpris for Unge forskere tildeles forfatteren av beste akademiske artikkel publisert i 2021/2022 av en ung forsker som er ph.d. student eller fikk sin ph.d. grad i løpet av siste 3 år (2020 eller senere). Denne prisen ble delt ut for første gang i 2017. For å bli vurdert må forskeren være førsteforfatter på artikkelen (eller delt førsteforfatterskap).

– Prisen vil bli delt ut ved Fulbright Norges stipendseremoni den 8. juni ved Det

Norske Nobelinstitutt

-Tidligere vinnere at Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere: Even Holth Rustad (2022), Aksel Braanen Sterri (2021), Gaute Otnes (2020), Anna Dahl Myrvang (2019), Torgeir Moberget (2018), Sofie Høgestøl (2017)

Se følgende for ytterligere informasjon:  https://fulbright.no/alumni/alumni-association-in-norway/alumni-prize/

Kontakt komiteens leder Stine Harstad (stineharstad@outlook.com) eller vinner av prisen Ishita Barua (itbarua@gmail.com) ved spørsmål.