Fulbrights artikkelpris for unge forskere 2021 går til Aksel Braanen Sterri

En faglig komite oppnevnt av Fulbright Alumni Association Norway (FAAN) har besluttet å tildele Aksel Braanen Sterri Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere 2021. Artikkelen hans, «The Ethics of Emergencies», ble publisert i det velrenommerte topptidsskriftet Philosophical Studies i 2020.

I artikkelen utvikler og utforsker Sterri og medforfatter, Ole Martin Moen, en innovativ teori om hva nødssituasjoner er, hva som er våre forpliktelser i nødssituasjoner, samt hvordan disse skiller seg fra våre forpliktelser utenfor nødssituasjoner. Teorien kan brukes til å forklare hvorfor vi har spesielt krevende forpliktelser i mange nødsituasjoner og hvordan myndighetene kunne gripe drastisk inn i våre friheter i en unntakstilstand som Covid-19 pandemien. Byrdene vi som samfunn ble pålagt kan, ifølge teorien, forstås som forsikringspremien vi betaler for å kunne nyte godt av å leve i et samfunn som til vanlig er åpent, fritt og uten restriksjoner. Studien er finansiert med støtte av Norges forskningsråd.

Aksel Braanen Sterri leder et treårig forskerprosjekt finansiert av Norges forskningsråd, er postdoktor ved Oxford Uehiro Centre for Practical Ethics, UK, og OsloMet, Junior Research Fellow ved Linacre College, Oxford, og var Fulbright-stipendiat ved Harvard University i 2019. Han disputerte til graden ph.d. i filosofi i 2020.

Full info:
Sterri AB, Moen OM. The ethics of emergencies. Philosophical Studies. 2021;178(8):2621-34.

Om Fulbrights artikkelpris for unge forskere

  • Prisen deles ut årlig til den beste vitenskapelige artikkel publisert av en ung forsker som er eller har vært Fulbright-stipendiat, og ble delt ut for første gang i 2017.
  • I 2021 er artikkelprisen større enn vanlig (NOK 35 000) og deles ut i samarbeid med Fulbright Norge, for å markere Fulbrights 75års- og Alumniforeningens 50-års jubileer
  • Prisen vil i år bli delt ut ved Jubileumsseminaret den 24. november i Gamle Festsal, Universitetet i Oslo
  • Tidligere vinnere av prisen er Geir Otnes (2020), Anna Dahl Myhrvang (2019), Torgeir Moberget (2018) og Sofie Høgestøl (2017).

    Kontakt komiteens leder Maren Falch Lindberg eller vinner av prisen Aksel Braanen Sterri ved spørsmål.