Fulbrights artikkelpris for unge forskere 2018 går til Torgeir Moberget

En faglig komité oppnevnt av Fulbright Alumni Association Norway (FAAN) har besluttet å tildele Torgeir Moberget artikkelprisen for unge forskere 2018. Artikkelen «Cerebellar volume and cerebello-cerebral structural covariance in schizophrenia – a multi-site mega-analysis of 983 patients and 1349 healthy controls» ble publisert i Molecular Psychiatry i 2017.

I artikkelen dokumenterer Moberget og samarbeidspartnere gjen­nom en stor studie at lillehjernen (cerebellum) er blant de sterkest affiserte hjerneområdene i schizofreni. Sammenlignet med friske kontrollgrupper var lillehjernens volum mindre i pasienter med en schizofreni-diagnose. Studien er den hittil største undersøkelsen av lillehjernen i schi­zofreni, og har bidratt med viktig informasjon for å forstå denne alvorlige psykiske lidelsen. De fleste mentale lidelser oppstår i barndommen og ungdomstiden, og en bedre for­ståelse av årsaker vil kunne lede til bedre pasientbehandling.

Studien er resultatet av et samarbeid mellom Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) ved Universtietet i Oslo (UiO), Oslo Universitetssykehus (OUS), Psykologisk institutt ved UiO, og det EU-finansierte IMAGEMEND-konsortiet.

Torgeir Moberget er postdoktor ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser ved Unierstitetet i Oslo og var Fulbright stipendiat ved UC Berkeley i 2011-2012.

Full info:

Moberget, T., Doan, N.T., Alnæs, D., Kaufmann, T., Córdova-Palomera, A., Lagerberg, T.V., Diedrichsen, J., Schwarz, E., Zink, M., Eisenacher, S., Kirsch, P., Jönsson, E.G., Fatouros-Bergman, H., Flyckt, L., Ka, S.P., Pergola, G., Quarto, T., Bertolino, A., Barch, D., Meyer-Lindenberg, A., Agartz, I., Andreassen, O.A., Westlye, L.T. (2017) «Cerebellar volume and cerebellocerebral structural covariance in schizophrenia: a multisite mega-analysis of 983 patients and 1349 healthy controls», Molecular Psychiatry, doi: 10.1038/mp.2017.106.

Om Fulbrights artikkelpris for unge forskere:

  • Prisen deles ut årlig til den beste vitenskapelige artikkel publisert av en ung forsker som er eller har vært Fulbright stipendiat
  • Årets pris deles ut under en høytidelig seremoni på Det Norske Nobellinstitutt mandag 4. juni.
  • Prisen ble delt ut for første gang i 2017 til Sofie Høgestøl
  • Prisen er på NOK 10 000

Kontakt komitéens leder Jarle Breivik (jarle.breivik@medisin.uio.no) eller vinner av prisen Torgeir Moberget (torgeir.moberget@psykologi.uio.no) ved spørsmål.

Oslo, 04.06.2018

%d bloggers like this: