Fulbrights artikkelpris 2019 går til Leif Oltedal

En faglig komité oppnevnt av Fulbright Alumni Association Norway (FAAN) har besluttet å tildele Leif Oltedal prisen for beste forskningsartikkel 2019. Artikkelen «Volume of the Human Hippocampus and Clinical Response Following Electroconvulsive Therapy» ble publisert i Biological Psychiatry i 2018.

Artikkelen utgår fra et internasjonalt samarbeid som Oltedal initierte og ledet, og som undersøker hvordan elektrokonvulsiv terapi (ECT) virker. ECT er den mest effektive behandling for pasienter med alvorlig depresjon og brukes for noen pasienter når andre behandlinger ikke har effekt. Målet var å undersøke om den gode effekten av ECT kunne forklares ved volumøkning av hippocampus – et område i hjernen hvor det kan dannes nye nerveceller og som er viktig for hukommelse. Oltedal et al. fant at ECT førte til volumøkning av hippocampus på cirka tre prosent, men det var ingen positiv sammenheng mellom volumøkningen og behandlingseffekten. Studien fant at effekten på hippocampus avhenger av behandlingslengde og stimuleringsteknikk. Funnene er viktige, og betyr at vi må lete etter forklaring på behandlingseffekten av ECT andre steder.

Studien er tilknyttet Mohn Medical Imaging and Visualization Centre og ble støttet av Helse Vest, Haukeland Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen.

Leif Oltedal er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen og overlege ved radiologisk avdeling ved Haukeland Universitetssjukehus, og var Fulbright-stipendiat ved University of California San Diego i 2016-17.

Full info:

L. Oltedal, K. L. Narr, C. Abbott, A. Anand, M. Argyelan, H. Bartsch, U. Dannlowski, A. Dols, P. van Eijndhoven, L. Emsell, V. J. Erchinger, R. Espinoza, T. Hahn, L. G. Hanson, G. Hellemann, M. B. Jorgensen, U. Kessler, M. L. Oudega, O. B. Paulson, R. Redlich, P. Sienaert, M. L. Stek, I. Tendolkar, M. Vandenbulcke, K. J. Oedegaard, and A. M. Dale (2018) «Volume of the Human Hippocampus and Clinical Response Following Electroconvulsive Therapy», Biological Psychiatry, 84(8): 574-581.

Om Fulbrights artikkelpris

  • Prisen deles ut årlig til den beste vitenskapelige artikkel publisert av norske Fulbright stipendiater
  • Årets pris deles ut under en høytidelig seremoni på Det Norske Nobellinstitutt 6. juni
  • Tidligere vinnere av prisen er Inger Skjelsbæk (2018), Alexander H. Sandtorv (2017), John-Arne Røttingen (2016), Øyvind Holme og Magnus Løberg (2015) og Thomas Hegghammer (2014)
  • Prisen er på NOK 50 000.

Kontakt komitéens leder Jarle Breivik (jarle.breivik@medisin.uio.no) eller vinner av prisen Leif Oltedal (leif.oltedal@uib.no) ved spørsmål.