Fulbrights artikkelpris 2018 går til Inger Skjelsbæk

En faglig komité oppnevnt av Fulbright Alumni Association Norway (FAAN) har besluttet å tildele Inger Skjelsbæk prisen for beste forskningsartikkel 2018. Artikkelen «Narratives of Support and Resistance: A Political Psychological Analysis of the Implementation of UNSCR 1325 in Bosnia and Herzegovina» ble publisert i Political Psychology sammen med Elin Martine Doeland i 2017.

Artikkelen undersøker hvordan normendringer diskuteres og deb­atteres av sentrale sivilsamfunnsaktører i Bosnia basert på en serie fokus­gruppeintervjuer. Den umiddelbare bakgrunnen for under­søkelsen er vedtaket av FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet og den massive globale innsatsen for å implementere likestillingsnormer i ulike former for fredsbygging. Artikkelen finner at forsøkene på å endre likestillingsnormer avhenger av at disse globale målsettingene implementeres lokalt. Hovedargumentet i artikkelen er at denne lokaliseringsprosessen må gå dypere enn på nasjonalt nivå – den må også se på intra- og interpersonlige forhold. Artikkelen diskuterer hva denne konseptualiseringen av lokalisering betyr for Bosnia, for forståelsen av normendringer og for politisk psykologisk forskning.

Studien inngår i et FRIPRO-prosjekt finansiert av Norges forskningsråd ved Institutt for fredsforskning, PRIO.

Inger Skjelsbæk er forskningsprofessor ved Center on Gender, Peace and Security ved Institutt for fredsforskning PRIO og førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo og var Fulbright stipendiat ved UC Berkeley i 2002-2003.

Full info

Doeland, E.M. og Skjelsbæk, I. (2017) «Narratives of Support and Resistance: A Political Psychological Analysis of the Implementation of UNSCR 1325 in Bosnia and Herzegovina», Political Psychology, doi: 10.1111/pops.12466.

Om Fulbrights artikkelpris:

  • Prisen deles ut årlig til den beste vitenskapelige artikkel publisert av norske Fulbright stipendiater
  • Årets pris deles ut under en høytidelig seremoni på Det Norske Nobellinstitutt mandag 4. juni
  • Tidligere vinnere av prisen er Alexander H. Sandtorv (2017), John-Arne Røttingen (2016), Øyvind Holme og Magnus Løberg (2015) og Thomas Hegghammer (2014)
  • Prisen er på NOK 50 000.

Kontakt komitéens leder Jarle Breivik (jarle.breivik@medisin.uio.no) eller vinner av prisen Inger Skjelsbæk (inger@prio.no) ved spørsmål.

Oslo, 04.06.2018