Fulbrights artikkelpris 2017 går til forsker Alexander H. Sandtorv

En faglig komité oppnevnt av Norges Fulbright Alumniforening har besluttet å tildele Alexander H. Sandtorv prisen for beste forskningsartikkel 2017. Artikkelen «Metal-free Synthesis of Aryl Amines: Beyond Nucleophilic Aromatic Substitution» ble publisert i Angewandte Chemie International sammen med David R. Stuart i 2016. Dette er et av de mest anerkjente tidsskriftene i verden innenfor kjemi.
Artikkelen tar for seg en ny metode for å danne karbon nitrogen bindinger, uten bruk av metallkatalysator. Den kjemiske bindingen mellom karbon og nitrogen er meget viktig. Mange livsviktige forbindelser inneholder nettopp slike bindinger, fra legemidler, naturstoff, materialer, og katalysatorer. Interessen for utviklingen av metodologi for å danne slike bindinger er derfor av primær interesse. Den nye metoden for å danne karbon nitrogen bindinger er et viktig fremskritt innenfor organisk syntese, som trolig vil kunne benyttes i fremstillingen av essensielle kjemiske forbindelser i framtiden. Studien åpner også døren for ny forskning innenfor fagområdet.
Forskningsarbeidet som Sandtorv har vunnet Fulbrights artikkelpris for ble gjennomført som Fulbright Visiting Scholar ved Portland State University, Department of Chemistry. Alexander Sandtorv disputerte våren 2015 ved Universitetet i Bergen. Han er i dag post.doc. og foreleser ved Portland State University.

Om Fulbrights artikkelpris:
– Deles ut årlig til den beste vitenskapelige artikkel publisert av norske Fulbright stipendiater
– Årets pris deles ut i en høytidelig seremoni på Det Norske Nobelinstitutt torsdag 15. juni.
– Tidligere vinnere er John-Arne Røttingen (2016), Øyvind Holme og Magnus Løberg (2015) og Thomas Hegghammer (2014).
– Prisen er på NOK 50 000

Kontakt komiteens leder Vibeke Grøver ved spørsmål. E-post: vibeke.grover@iped.uio.no