Fulbrightprisen 2016 går til forsker John-Arne Røttingen

Nobelinstituttet, 8. juni 2016

Den norske Fulbright alumniorganisasjonens vitenskapelige komité har besluttet å tildele John-Arne Røttingen prisen for beste forskningsartikkel 2016. Artikkelen tar for seg en stor studie av effekten til en ny Ebola-vaksine. Artikkelen, med navnet: «Efficacy and effectiveness of an rVSV-vectored vaccine expressing Ebola surface glycoprotein: interim results from the Guinea ring vaccination cluster-randomised trial», ble publisert i The Lancet, med Røttingen som seniorforfatter. Dette er et av verdens mest prestisjetunge tidsskrifter innen medisin.

John-Arne Røttingen har selv ledet studien bak artikkelen, som kan vise seg å være et viktig bidrag til kampen mot Ebola. Studien har tatt for seg mer enn 7000 personer som har hatt høy risko for å bli smittet av Ebola. Foreløpige resultater viser at vaksinen er 100% effektiv mot Ebola-viruset.

Trolig vil denne artikkelen være sentral i fremtidig forskning rundt Ebola og andre fremtidige epidemier, og står som et prakteksempel på hvordan man skal gjennomføre en folkehelsestudie i et land som opplever en epidemi.

John-Arne Røttingen er direktør for Smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet, professor II i helsepolitikk ved Universitetet i Oslo og professor II i global helse ved Harvard University.

Om Fulbrightprisen

● Deles ut årlig til den beste vitenskapelig artikkel publisert av norske Fulbright stipendiater.

● Årets pris deles ut i en høytidelig seremoni på Det Norske Nobelinstitutt, onsdag 8. Juni. kl 18.

● Tidligere vinnere er Thomas Hegghammer(2014), Øyvind Holme og Magnus Løberg(2015).

● Prisen er på kr 50 000.

For eventuelle spørsmål komitéens leder: Niels Nagelhus Schia telefon: e-post: nns@nupi.no , tlf: 90401201