Jubileumsseminar: Fulbright 75 år og Fulbright Alumniforening 50 år

 Fulbright Alumni Association Norway inviterer til jubileumsseminar med utdeling av Fulbrightprisene 

Onsdag 24. nov 18:00 – 20:00, Gamle Festsal, Universitetet i Oslo Karl Johans gate 47, 0162 Oslo 

 Velkommen til spennende foredrag med prisvinnerne: 

 Alexander Cappelen tildeles Fulbrights Artikkelpris 2021 for artikkelen «Cutthroat Capitalism versus Cuddly Socialism: Are Americans More Meritocratic and Efficiency-seeking than Scandinavians” publisert i det prestisjetunge Journal of Political Economy i 2020. Cappelen vil i sitt foredrag fortelle om hvordan studien har kastet nytt lys over de store forskjellene i holdninger til ulikhet og omfordeling i USA og Skandinavia. 
 Aksel Braanen Sterri tildeles Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere 2021 for artikkelen «The Ethics of Emergencies» publisert i det velrennomerte tidsskriftet Philosophical Studies i 2020. Sterri vil presentere en ny og innovativ teori om nødssituasjoner, og på bakgrunn av denne belyse hvorfor vi har spesielt krevende forpliktelser i mange nødssituasjoner, som for eksempel omfatter myndighetenes inngripende tiltak under Covid-19 
 Lise M. Helsingen fikk Fulbrights Artikkelpris 2020 for artikkelen «Colorectal cancer screening with faecal immunochemical testing, sigmoidoscopy or colonoscopy: A clinical practice guideline” publisert i The British Medical Journal I 2019. Helsingen vil i sitt foredrag introdusere nye retningslinjer for klinisk praksis og pasientbehandlingen, samt et nytt verktøy for beslutningsstøtte for bruk i samtale mellom lege og pasient. 
 Gaute Otnes fikk Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere 2020 for artikkelen “Understanding InP Nanowire Array Solar Cell Performance by Nanoprobe-Enabled Single Nanowire Measurements” publisert i det anerkjente tidsskriftet ACS Nano Letters i 2018. Otnes vil presentere en ny metode for optimalisering av solcelleteknologi til syvdoblet ytelse, som er verdensrekorden for denne type solceller. 
Vær oppmerksom på at arrangementet foregår på engelsk. 
Les mer om arrangementet her: Facebook 
Påmelding via nettskjema: https://nettskjema.no/a/229686