Fulbright Alumni Association Norway inviterer til debattmøte om fremtidens universitet 14.06.18 kl. 17:00-18:30

Norske universiteter og høyskoler er i økende grad opptatt av internasjonale rangeringer, og hvordan man kan bygge opp forskning og utdanning som er konkurransedyktig på verdensbasis. Ulike tiltak har blitt iverksatt for å oppnå dette, blant annet sammenslåing av en rekke akademiske institusjoner samt omgjøringer fra høyskole til universitet. I tillegg har regjeringen varslet at de vil undersøke om en foretaksmodell vil gi universitetene og høyskolene større frihet.

Dette berører alle aspekter ved høyere utdanning (organisasjons- og ledelsesmodell, internasjonalisering, digitalisering). I dette møtet ønsker vi å se hvordan utviklingen i Norge påvirker fremtidens universitet. Hvilke fremtidsvisjoner finnes for norske utdanninginstitusjoner, og hvilke ulike scenarier for høyere utdanning kan vi se for oss: elfenbenstårn, effektivt foretak, eller kunstig intelligens?

I debatten deltar:

Curt Rice, rektor ved OsloMet – Oslo Metropolitan University

Anja Sletteland, Redaksjonssekretær i Klassekampen

Malcolm Langford, Professor, Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet i Oslo, Universitetet i Oslo

Katerini Storeng, medlem og styremedlem i Akademiet for yngre forskere og førsteamanuensis, SUM – Centre for Development and the Environment, Universtitetet i Oslo

Kristian Gundersen, professor, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Ordstyrer: Hedda Haakestad, stipendiat, Senter for profesjonsstudier, OsloMet

Arrangementet er åpent for alle. Velkommen!

Tid: 14.06.18 kl 17:00-18:30
Sted: OsloMet Kurs og konferansesenter