Foredrag om Cancer Moonshot Initiative

Fulbright Alumni Association Norway inviterer til foredrag om Cancer Moonshot Initiative ved Jarle Breivik 6. mars

Sted: Litteraturhuset
Tid: Mandag 6 mars kl 19:00
Arrangementet er gratis.
Arrangør: Fulbright Alumni Association Norway

Jarle Breivik vil holde et foredrag basert på den kritiske kronikken han i fjor skrev i The New York Times angående President Obamas Cancer Moonshot Initiative.

Om kronikken:
Jarle Breiviks kritiske kronikk med tittelen «We Won’t Cure Cancer» ble publisert i The New York Times i mai i fjor. I kronikken diskuterer Breivik President Obamas National Cancer Moonshot Initiative, en milliardsatsning ledet av visepresident Joe Biden. Målsetningen er å endelig å finne kuren som kan bekjempe kreft, ved hjelp av en storsatsning på teknologi og ekspertkompetanse. Men kan vi egentlig kurere kreft en gang for alle?

Jarle Breivik er utdannet lege og er i dag professor og utdanningsleder ved Institutt for Medisinske Basalfag ved Medisinsk Fakultet, UIO. Han forsker på Cancer Communication og er spesielt opptatt av hvordan vi som samfunn og enkeltmennesker forstår og forholder oss til kreftproblematikken.

Du finner Jarle Breiviks kronikk her.