Årsmøte 2018 – Fulbright Alumni Association Norway

Fulbright Alumni Association Norway ønsker velkommen til årsmøte:

mandag, 4. juni
kl. 16:00-16:45
Nobelinstituttet, Henrik Ibsens gt. 51, Oslo

Agenda

  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden
  • Årsberetning 2017/2018
  • Regnskap 2017
  • Valg:
    • Styre
    • Revisor

Årsberetning for FAAN 2017-2018