Årsmøte 2017 – Fulbright Alumni Association Norway

Fulbright Alumni Association Norway ønsker velkommen til årsmøte:

torsdag, 15. juni
kl. 16.45-17.30
Nobelinstituttet, Henrik Ibsens gt. 51, Oslo

Agenda

  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden
  • Årsberetning 2016/2017
  • Regnskap 2016
  • Valg:
    • Styre
    • Revisor

 Årsberetning for FAAN 2016-2017