Sommerstipend for bachelorstudenter

Programbeskrivelse

Fulbright i Norge administrerer Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Student Leaders sommerprogram for bachelorstudenter i regi av det amerikanske utenriksdepartementet (Department of State).  Programinnhold, datoer, søknadsfrist, temaer, og antall nominerte varierer fra år til år. Søkere må sende inn søknadskjema (oppdateres hvert år), CV, karakterutskrift og tre anbefalingsbrev. Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju.

 • Akademisk program som samler studenter fra hele verden.
 • Formålet er at studenter skal fordype seg i kunnskap om forskjellige temaer knyttet til amerikansk kultur, historie, samfunnsliv og utdanningssystemet, samtidig som de utvikler sine ferdigheter som gode ledere.
 • Tema endres hvert år.
 • Vertsinstitusjoner er anerkjente amerikanske universiteter,  og programmet varer i fem/seks uker; fire uker med seminarer, forelesninger, og gruppearbeidm og en til to uker med studiereise til et annet sted i USA. Steder endres hvert år.
 • Varighet: 5-6 uker, fra slutten av juni til juli.
 • Alle kostnader, inkludert flybilletter, opphold og kost, er dekket.

Krav til søkere

 • må være student på et bachelorprogram i Norge (alder mellom 18 og 25)
 • må ha minst et semester igjen etter avsluttet opphold i USA
 • må være motivert til å delta i diskusjoner og programmet
 • må snakke flytende engelsk og skrive godt engelsk
 • må være engasjert og inneha lederegenskaper
 • må ha begrenset erfaring fra USA
 • må være komfortable med å dele rom med en annen student av samme kjønn, og å bo på campus
 • må ha norsk statsborgerskap eller permanent oppholdstillatelse i Norge

SUSI programmet verdsetter mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, eller etnisk bakgrunn. Arrangør tilpasser plassen om du har ekstra behov.

Mer detaljert informasjon om programmer og søknadskrav