Sommerstipend for bachelorstudenter

(Søknadsfrist for sommerstipend 2018 har utløpt. Kunngjøring om sommerstipend 2019 kan ventes i oktober/november, 2018)

Programbeskrivelse

Fulbright i Norge administrerer Study of the U.S. Institutes (SUSIs) for Student Leaders sommerprogram for bachelorstudenter i regi av det amerikanske utenriksdepartementet (Department of State).  Programinnhold, datoer, søknadsfrist, temaer, og antall nominerte varierer fra år til år. Søkere må sende inn søknadskjema (oppdateres hvert år), CV, karakterutskrift og tre anbefalingsbrev. Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju.

 • Akademisk program som samler studenter fra hele verden.
 • Formålet er at studenter skal fordype seg i forskjellige temaer knyttet til amerikansk kultur, historie, samfunnsliv og utdanningssystemet, samt utvikle lederegenskaper.
 • Temaer kan variere fra år til år.
 • Vertsinstitusjoner er anerkjente amerikanske universiteter,  og programmet varer i fem/seks uker; fire uker med seminarer, forelesninger, og gruppearbeid og en til to uker med studiereise til et annet sted i USA. Steder endres hvert år.
 • Varighet: 5-6 uker, fra slutten av juni til juli.
 • Alle kostnader, inkludert flybilletter, opphold og kost, er dekket.

Krav til søkere

 • student på et bachelorprogram i Norge (alder mellom 18 og 25)
 • må ha minst ett semester igjen av studiene etter avsluttet opphold i USA
 • motivert til å delta i diskusjoner og programmet
 • beherske engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • engasjert, lederegenskaper
 • begrenset erfaring fra USA
 • må være komfortable med å dele rom med en annen student av samme kjønn, og å bo på campus
 •  norsk statsborgerskap eller permanent oppholdstillatelse i Norge

SUSI programmet verdsetter mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, eller etnisk bakgrunn. Arrangør tilpasser plassen om du har ekstra behov.

Søknadsskjema for sommeren 2018 kan lastes ned her

Merk at som del av “supporting documents” regnes tre anbefalingsbrev. Disse skal sendes direkte fra anbefaler til Fulbrightkontoret: fulbright@fulbright.no

Mer detaljert informasjon om programmer og søknadskrav (vil bli oppdatert)