Invitasjon til fagdag for engelsklærere på videregående skole i Oslo og Viken

Teaching America in the 21st Century: Strategies and Techniques for the New Curriculum
The U.S.-Norway Fulbright Foundation for Educational Exchange arrangerer for tredje gang, i samarbeid med Edvard Munch vgs og Utdanningsetaten, en faglig-pedagogisk fagdag for engelsklærere i videregående opplæring i Oslo og Viken på Edvard Munch videregående skole fredag 28. februar 2020 kl. 08.30-15.30.

Målet med seminaret er å gi deltagerne økt innsikt i å undervise om amerikanske samfunnsforhold og politisk liv, samt å bidra til pedagogisk utvikling spesielt med tanke på Fagfornyelsen.

Foredragsholderne er lærere og fagpersoner fra utdanningsinstitusjoner i USA og Norge:
 Russell Frank, Ph. D.
 Anna Agbe-Davies, Ph.D.
 Heather Dodge, M.A.
 Susan Clark, Ph.D./JD
 Hilde Restad, Ph.D.

Nærmere presentasjon av foredragsholderne finnes her:
https://fulbright.no/invite
https://bellisario.psu.edu/people/individual/russell-frank
https://bjorkneshoyskole.no/hilde-eliassen-restad-forsteamanuensis/
Påmelding på e-post innen mandag 24.2. Husk å oppgi hvilke parallelle foredrag du ønsker å delta på og hvilken skole du kommer fra.

Påmelding til:
wenche.larsson@ude.oslo.kommune.no
Faglige spørsmål om programmet til:
riikka.nilsson@ude.oslo.kommune.no
Fagdagen er gratis og lunsj vil bli servert.

Invitasjon til fagdag for engelsklærere på videregående skole i Oslo og Viken