Fulbrights forskningspris 2018

 2018 prisvinnere er kåret! 

Fulbright Alumni Association Norway inviterer til nominasjon for følgende to priser:

1. Fulbrights Artikkelpris tildeles til forfatter(e) av beste akademiske artikkel publisert i 2017. Fulbrightprisen tildeles årlig for beste fagfellevurderte artikkel av en Fulbright Alumnus. Vinner av Fulbrightprisen 2018 vil motta et diplom og 50 000 kroner.

2. Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere tildeles forfatteren av beste akademiske artikkel publisert i 2016/2017 av en ung forsker som er PhD student eller fikk sin PhD grad i løpet av siste 3 år (2015 eller senere). Denne prisen ble delt ut for første gang i 2017. For å bli vurdert må forskeren være førsteforfatter på artikkelen (eller delt førsteforfatterskap). Vinneren av Fulbrights Artikkelpris for Unge forskere vil motta et diplom og 10 000 kroner.

Prisene vil tildeles under årets stipendutdeling på Nobelinstituttet, mandag 4. juni.

Kriterier
– Artikkelen må være publisert i et fagfellevurdert tidsskrift
– Artikler nominert til Fulbrightprisen må være publisert i 2017 (Copyright dato)
– Artikler nominert til Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere må være publisert i 2016 eller 2017 (Copyright dato)
– Nominerte til Artikkelprisen for Unge Forskere må være førsteforfatter.
– Det er kun mulig å nominere Fulbright alumni fra det norske Fulbrightprogrammet, det vil si norske forskere som har studert eller forsket i USA på et Fulbrightstipend

Nominasjon
– Prisen tildeles årlig basert på nominasjoner fra personer, forleggere eller fagfeller
– Innsendte nominasjoner må inkludere et kort sammendrag av artikkelen
– Nominasjoner begrenses til én artikkel per person/forlegger, og det må spesifiseres hvilken pris artikkelen nomineres til (Fulbrightprisen eller Fulbrights Artikkelpris for Unge Forskere)
– Forslag til nominasjon sendes innen 20. april via vårt nettskjema.

Alternativt kan du sende nominasjon på epost til alumni.styret@fulbright.no. Den publiserte versjonen av artikkelen legges ved nominasjonen som PDF

Vinnere av prisene vil få beskjed i slutten av mai 2018. Vinneren av Fulbrightprisen 2018 vil bli invitert til å holde en uformell presentasjon for Fulbright Alumni Association.