Årsmøte 2016 – Fulbright Alumni Association Norway

Fulbright Alumni Association Norway ønsker velkommen til årsmøte.

8.juni
kl. 16-1645
Nobelinstituttet
Henrik Ibsens gate 51
0255 Oslo

Påmelding til: fulbright@fulbright.no

Agenda

  • Godkjenning av dagsorden
  • Godkjenning av innkalling
  • Årsberetning 2015/2016
  • Regnskap 2015
  • Valg:
  1. Styre
  2. Revisor