Frequently Asked Questions (by Norwegian grantees)

Hvilke institusjoner kan stipendiater inviteres til? Er det kun universiteter som kan invitere?

Det står ganske tydelig hos Fulbright Foreign Scholarship Board hva som er en godkjent vertsinstitusjon under “212.2 Institutions of Higher Learning in the United States” og under “212.4 Other Institutions in the United States”.

Kan jeg være tilknyttet flere institusjoner mens jeg er i USA?

Det er kun tillatt å være tilknyttet to ulike institusjoner i løpet av ett år, men da må disse være tidsmessig rett etter hverandre, og du må ”bevise” (for eksempel brev fra veileder) at den doble tilknytningen er nødvendig for å gjennomføre ditt ene prosjekt.

Kan jeg jobbe med flere ulike prosjekter den tiden jeg er Fulbright-stipendiat?

Du skal kun holde på med ett prosjekt når du er Fulbright-stipendiat. Derfor er det nødvendig at du ved spørsmål kan dokumentere at du kun skal holde på med dette prosjekt det året du er der (alternativt reise hjem etter å ha fullført Fulbright-prosjektet, for så å returnere med en annen forbindelse enn Fulbright).

Vil det være mulig for meg å ta ett, kanskje to, kurs på PhD-nivå sammen med et "Visiting Student Researcher"-opphold?

Du må velge om du vil gjøre rent forskningsarbeid eller om du vil ta et semester med fullt antall "credits" (vekttall) som forventet av studenter per semester. I søknaden din har du satt at ditt mål var å være visiting student researcher. Dersom du ønsker å endre til å være fulltidsstudent i stedet, må du gi beskjed.

Hva skjer hvis jeg ønsker å bytte studieprogram etter oppstart?

Husk at formålet med et visum er å komme inn i USA. Passet kommer til å inneholde informasjon om at du har tillatelse til å være i USA i en bestemt periode med en viss status. Dette betyr at så lenge du forholder deg til den opprinnelige planen, så kan du forlenge studiet uten å få et nytt visum gitt at din profil i SEVIS-databasen er oppdatert, og at du ikke forlater landet.

Dersom du forlater landet etter at visumet har utløpt, inkludert en dagstur til Canada eller Mexico, må du ha nytt visum for å komme inn igjen i USA (det vil kreve et nytt eller en oppdatert DS-2019). Dersom en student bytter skole eller studieprogram, må også databasen oppdateres, og en ny SEVIS- avgift må evt. betales dersom det dreier seg om bytte av visumklasse eller kategori (les mer).

Kan jeg forlenge oppholdet mitt utover det som står i visumet?

Noen visumkategorier kan ikke forlenges. Dette kan være komplisert, så ta kontakt dersom du har spesifikke spørsmål. Når noen skal bytte status fra en visumklasse til en annen mens de er i USA, trenger de å søke om å bytte status ved å fylle inn et skjema hos Department of Homeland Security. Mer informasjon finnes her. Man kan ikke begynne på det nye programmet før statusen har blitt godkjent, og dette kan ta lang tid. Noen ganger er det bedre å forlate USA og få et nytt visum som man reiser inn på. NB. Du må alltid først rådføre deg med en IIE regionalkontakt/CIES før du endrer studium, institusjonstilknytning eller visumsponsor.

Kan jeg bruke Fulbright-stipendet til leie av bil eller barnehageplass?

Du kan bruke stipendet til akkurat det du ønsker så lenge du er i USA, og følger den planen som gjorde at du ble tildelt et Fulbright-stipend.

I hvilken grad må jeg i ettertid dokumentere utgiftene jeg har hatt i USA?

Fulbright krever ikke at stipendiatene spesifiserer hva de bruker pengene til. Så lenge dere drar til USA, og jobber med planlagt prosjekt/går på skole, står dere fritt til å disponere dem som planlagt.

Må jeg skatte av stipendet?

Norge har ikke internrettslig hjemmel for å skattelegge stipend så langt stipendene ikke er vunnet ved arbeid, virksomhet eller kapital", jfr. skatteloven § 5-1 og skatteloven § 5-10.

Må jeg levere “tax return” (skattepapirer) til USA?

Alle som er “J-1 Exchange Visitors” må rapportere informasjon til Internal Revenue Service (IRS) mens de er i USA. Avhengig av støtten du får og inntekt, kan du enten søke om Security Number (SSN) eller Individual Taxpayer Identification Number (ITIN),

Det er påkrevd at du fyller ut IRS Form 8843: “Statement for Exempt Individuals and Individuals with a Medical Condition” hvis inntekten din i helhet kommer fra kilder utenfor USA. Det anbefales at du søker om ITIN i tilfelle inntektene dine endrer seg, og etter hvert også kommer fra amerikanske kilder. Her finner du Form 8843.

IIE har opprettet en internservice som heter GRANTAX for å hjelpe stipendiater som får penger via IIE. GRANTAX sender deg materiell og instruksjoner på hva du må gjøre for å fylle ut amerikanske inntektsskatt i januar etter din ankomst. GRANTAX har toll-free number, og det er 1-800-282-9372.

Les mer

Kontakt Grantax

Jeg hadde tenkt å åpne amerikansk bankkonto nå, men antar at det ikke lar seg gjøre uten Social Security Number. Har dere forslag til å løse dette?

Normalt er det kun de som har fått tillatelse fra Department of Homeland Security (DHS) til å arbeide i USA som får Sosical Security Number (SSN). Man kan få mange goder og rettigheter uten SSN. Du trenger ikke SSN for følgende: sertifikat, skoleregistrering, privat helseforsikring, eller for å søke om skolelunsj eller subsidiert bolig. Selv om noen organisasjoner bruker SSN som ID i arkivet sitt, så kan de bruke andre måter for identifikasjon dersom du selv etterspør det. Selv om mange selskaper, som banker og kredittselskaper, spør etter SSN, er det normalt ikke påkrevd å vise dette (så fremt du da altså ikke har ett).

Les mer for å finne ut om du trenger SSN og om du må fylle ut skatteskjemaer.

Skal jeg levere medical record form både meg og mine familiemedlemmer?

Det er kun påkrevd at Fulbright-stipendiater fyller ut helseskjemaet. Det kan utfylles maks seks måneder før startdato.

Står jeg fritt til å velge sted for legeundersøkelse?

Ja

Jeg har tatt BCG-vaksine, må jeg ta en pirquet-test eller røntgen?

Det står i helseskjemaet at det kreves at man har tatt en hudprøve for tuberkulose, som for eksempel en pirquet-test, eller blodprøve, maksimum tre måneder før den fysiske helseundersøkelsen, uavhengig av om man har tatt BCG-vaksinen eller ei. Dersom hudtesten eller blodprøven er positiv, må man ta røntgen av brystet for å se om man har tuberkulose.

Hva må barn vaksineres mot?

Undersøk på forhånd hvilke vaksiner barnehagen/skolen dere skal bruke krever. Jeg har for eksempel hørt om amerikanske barnehager og skoler som krever at barna tar vaksine mot vannkopper. Det er i Norge mulig å ta blodprøve av barna for å dokumentere at de har antistoffer, dersom de har hatt vannkopper.

Hva er egentlig ASPE?

Les om “Accident and Sickness Program for Exchanges” (ASPE)

Hvilken forsikring anbefaler Fulbright?

Fulbright informerer kun om nødvendigheten av å sjekke dette med forsikring. Vi understreker at det er stipendiatens eget ansvar å finne ut hvordan vedkommende og eventuell familie vil ivaretas i diverse potensielle sykdoms- og ulykkesituasjoner for så å ta en avgjørelse knyttet til forsikring.

Hvilke familierettigheter har vi i USA?

Les mer om de mest aktuelle ytelsene når du oppholder deg i utlandet her.

Hva vil det si at en forsikring forutsetter utvidet støtte fra NAV?

Stipendiatene vil ha ulik tilknytning til folketrygden avhenging av hva de skal gjøre i USA. Ta kontakt med det aktuelle forsikringsbyrået og få korrekt forklaring fra dem.

Hva er SEVIS-avgiften?

Dette er en visumavgift som Fulbrightere og deres “dependents” (familie) slipper å tenke på. Dere er fritatt fra denne avgiften!

Hvis visumet mitt gjelder fra 1.august, når kan jeg tidligst reise inn i USA? Og kan jeg reise kun for noen dager i forbindelse med leie av leilighet, for så å returnere til Norge, og tilbake til USA 1. august?

Visumstarten din gjelder fra den datoen vertsinstitusjonen setter i velkomstbrevet. Du har ikke lov til å ankomme USA mer enn tretti (30) dager før denne datoen. For deg betyr det at du kan reise inn i USA tidligst 2. juli. Dersom du forlater USA, er du pliktig å melde i fra til IIE/CIES.

Er det også slik at om det i visumet mitt står at det gjelder fra 1. august så kan jeg ikke reise inn senere enn 1. august, dvs. for eksempel 15. august?

Det er korrekt. Du kan ikke ankomme USA etter startdatoen som framkommer av visumet ditt.

Må jeg kontakte noen ved ankomst til USA?

Studenter: Kontakte IIE. Innen femten (15) dager etter startdatoen på DS-2019-skjemaet må du sende inn et elektronisk skjema til IIE. Les mer.

Forskere: Kontakte CIES og fakultetskontakten din for å orientere om at du har ankommet. Innen ti (10) dager etter ankomst må du fylle ut og returnere ”Notification of Arrival Form”, med underleggsdokumenter til CIES slik at din status som J-1 Exchange Visitor kan valideres i SEVIS.

Når må jeg forlate USA?

Sluttdatoen er også merket i DS-2019. Du kan bli i landet i inntil tretti (30) dager etter sluttdatoen i visumet.

Vi hadde tenkt å starte oppholdet i New York 15. august, og jeg hadde tenkt å reise over en uke i juni for å skaffe oss bolig. Hvordan gjør jeg dette uten å havne i konflikt med visumreglene?

Så lenge du i juni reiser inn i USA på turistvisum, så skal ikke dette være noe problem.