Links/Other Grants

Johan Jørgen Holst Minnefond for 2015

Utlysningen gjelder stipend til én student for bachelorgradstudier i statsvitenskap ved Columbia University i New York City. Stipendet er på $10 000 per år. Endelig søknadsfrist er 1. mars 2015.

Read more about Johan Jørgen Holst Minnefond for 2015

Nyhet! Stipendmuligheter i regi av NFI (Det norske finansinitativet)

Det norske finansinitiativet (NFI) er opprettet av Norges Bank og skal støtte Norges Bank Investment Managament (NBIM) sitt arbeid med å ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner, ved å styrke finansiell forskning og utdanning på områder av betydning for den langsiktige forvaltningen av Statens pensjonsfond utland. NFI har blant annet etablert to programmer rettet mot studenter; NFIs stipendordning for doktorgradsstudenter og NFIs sommerskole.

Read more about Nyhet! Stipendmuligheter i regi av NFI (Det norske finansinitativet)

NORTANA Travel Grant

Recipients must study or do research in Norway and be a US citizen or resident. Grants range from USD 750 to 1,500.

Read more about NORTANA Travel Grant

Torske Klubben Fellowships

Torske Klubben Fellowships are available to Norwegian citizens and Minnesota residents for graduate study in the University of Minnesota Graduate School. Prospective students or currently-enrolled students are eligible.

Read more about Torske Klubben Fellowships

American Women's Club of Oslo Scholarship

The club offers a 100,00NOK scholarship for advanced study relating to children/youth with special needs, public health, geriatric care, and the health sector.

Read more about American Women's Club of Oslo Scholarship

Kistefos Public Service Fellowship Fund

Christen Sveeas har gjennom Kistefos Fellowship Fund opprettet stipendier til masterstudier ved Kennedy School of Government på Harvard University.

Read more about Kistefos Public Service Fellowship Fund

ANSA

ANSA jobber for deg som vil bli, er, eller har vært utenlandsstudent.

Read more about ANSA

Leiv Eiriksson mobilitetsprogram (Opportunities for Norwegians & Americans)

Norges forskningsråd ønsker økt forsknings- og teknologisamarbeid med USA og Canada og lanserte i 2005 Leiv Eiriksson mobilitetsprogram som skal styrke transatlantisk mobilitet og forskningssamarbeid.

Read more about Leiv Eiriksson mobilitetsprogram (Opportunities for Norwegians & Americans)

Norge-Amerikaforeningen (The Norway-America Association)

Norge-Amerika Foreningen har stipend for studenter, forskere og lærere. Norge-Amerika foreningen har også informasjon om American-Scandinavian Foundation's (ASF) Training Program.

Read more about Norge-Amerikaforeningen (The Norway-America Association)

SIU

SIU er eit kompetansesenter – eit sørvis- og samarbeidsorgan som skal fremme internasjonalisering, kulturell kommunikasjon og internasjonal mobilitet innan høgre utdanning.

Read more about SIU

Stipend- og legathåndboken

Stipend- og legathåndboken finnes nå også på internett.

Read more about Stipend- og legathåndboken