Styret 2016 - Fulbright Alumni Association Norway

Styret 2016 - Fulbright Alumni Association Norway

Styret ble konstituert 18. juni 2016 og består av syv medlemmer og to varamedlemmer.

Styrets leder
Bjørn Erik Mørk, University of California Berkeley, 2012-13

Styremedlemmer
Thomas Børstad, University of Minnesota, 2009-2010
Silje Gamstøbakk, Georgetown University, 2015-2016
Vibeke Grøver, Harvard University, 2013-14
Minda Holm, George Washington University, 2014-15
Maren Falch Lindberg, UC San Francisco, 2014-2015
Solveig Birgitte Moe, University of Houston, 2015-2016

Varamedlemmer
Jarle Breivik, University of Pennsylvania, 2013-2014
Ragnhild Grønning, Georg Washington University, 2015-2016