Fulbright Specialists Program - informasjon for norske institusjoner

Fulbright Specialists Program - informasjon for norske institusjoner

The Fulbright Specialist Program er en stipendordning som formidler besøk av amerikanske spesialister til utenlandske (derunder norske) vertsinstitusjoner på kortere gjesteopphold (2- 6 uker). Søknadsfrist: rullerende

The Fulbright Specialist Program er en stipendordning som ble opprettet i 2001 og som i dag administreres gjennom World Learning med midler fra U.S. State Department.

Programmet formidler besøk av amerikanske spesialister (amerikansk statsborgerskap er påkrevd) til utenlandske vertsinstitusjoner på kortere gjesteopphold (2- 6 uker). Stipendet er ikke tiltenkt rene forskeropphold, men tar sikte på å fostre utveksling av ideer og  samarbeid om utvikling av pensum, læringsmiljø, og institusjonell planlegging. Man ser også for seg at spesialisten kan holde serier med gjesteforelesninger eller bistå med andre typer kompetanse, avhengig av vertsinstitusjonens ønsker og interesser. 

Vertsinstitusjonen sørger kun for kost, losji og evt reiseutgifter innen Norge for spesialisten, mens World Learning dekker reise til/fra USA og et daglig honorar for vedkommende.

Vi har hatt flere Fulbright Specialists ved diverse vertsinstitusjoner i Norge; Høyskolen i Agder, Høyskolen i Oslo, Høyskolen i Østfold, NTNU, Universitet for Miljø- og Biovitenskap, Universitetet i Bergen- Griegakademiet, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset i Nord-Norge. Samtlige vertsinstitusjoner og spesialister har vært svært fornøyde med programmet.

Det er rullerende søknadsfrist til dette programmet, men vær oppmerksom på at Fulbright-kontoret i Oslo må motta en søknad minimum tre måneder før planlagt startdato på prosjektet. Ta kontakt med oss dersom du behøver tilgang til databasen med oversikt over tilgjengelige spesialister.  

For detaljert informasjon om programmet se her

For søknadsinformasjon vennligst kontakt Fulbright kontoret i Oslo pr e-post eller telefon: 22 01 40 11